Om Norges Rederiforbund

Norges Rederiforbund er den ledende arbeidsgiver-, beredskaps- og interesseorganisasjonen for norsktilknyttede rederivirksomheter.
Våre medlemmer er kjernen og drivkraften i det norske maritime miljø. Rederiene alene skaper verdier for nærmere 90 milliarder kroner årlig. Rederiforbundets 130 medlemmer har 1400 skip og rigger verden over, sysselsetter omlag 50 000 sjøfolk og offshorearbeidere fra omkring 50 forskjellige nasjoner.

Vår historie

Norge har en lang og stolt skipsfartshistorie og i over 150 år har norske skip vært en betydelig aktør på verdens hav. 

Vår historie
alt="Illustration of a blue globe with white numbers associated with binary code"

Slik jobber vi med beredskap

Rederiforbundets sikkerhets- og beredskapsavdeling bistår medlemmer og den norske flåten i maritime sikkerhetsspørsmål.

Rederiforbundets beredskapsarbeid
alt="Illustration graphic globe under water "

Slik jobber vi med klima og miljø

Sjøveien er det mest energieffektive transportalternativet og transporterer om lag 80 prosent av verdenshandelen. Skipsfarten utgjør i dag rundt tre prosent av de globale klimagassutslippene.  

Rederiforbundets klima- og miljløarbeid
alt="Kvinne på broen."

Slik jobber vi med kompetanse og rekruttering

Rederiforbundet jobber for at medlemmene får dekket sine behov for kompetent og konkurransedyktig arbeidskraft både nasjonalt og internasjonalt. 

Rederiforbundets rekrutteringsarbeid
alt="Containerhavn med mange fargerike containere"

Slik jobber vi med samfunnsansvar og bærekraft (ESG)

Som en av verdens ledende maritime nasjoner har Norge et særskilt ansvar og en mulighet til å påvirke utviklingen innen samfunnsansvar og bærekraft internasjonalt. Norges Rederiforbund arbeider for norske verdier i en global næring og for globale løsninger. 

Rederiforbundets arbeid samfunnsansvar og bærekraft