Styringsstruktur

Styret i Norges Rederiforbund: Bak fra venstre: Øystein Beisland, Morten Ulstein, Sindre Matre, Simen Lieungh og Anette Aaser-Stene. Foran fra vesntre: Anne Jorunn Møkster, Harald Fotland (president) og Marianne Møgster. Ikke tilstede: Andreas Enger (visepresident) og Sofie Olsen Jebsen.

Styret i Norges Rederiforbund: Bak fra venstre: Øystein Beisland, Morten Ulstein, Sindre Matre, Simen Lieungh og Anette Aaser-Stene. Foran fra venstre: Anne Jorunn Møkster, Harald Fotland (president) og Marianne Møgster. Ikke til stede: Andreas Enger (visepresident) og Sofie Olsen Jebsen. Foto: Bård Gudim 

Rederiforbundets styre 20242026 

  • Harald Fotland, president, Odfjell SE 
  • Andreas Waage Enger, visepresident, Höegh Autoliners Group 
  • Anette Aaser-Stene, Color Line AS 
  • Marianne MøgsterDOF Group 
  • Sofie Eleanor Jebsen, Fred. Olsen Renewables 
  • Morten Ulstein, Island Offshore Management AS 
  • Sindre Matre, Arriva Shipping AS 
  • Øystein Beisland, AS Uglands Rederi 
  • Anne Jorunn Møkster, Simon Møkster Shipping AS 
  • Simen Lieungh, Odfjell Technology AS