Slik jobber vi med samfunnsansvar og bærekraft (ESG)

Som en av verdens ledende maritime nasjoner har Norge et særskilt ansvar og en mulighet til å påvirke utviklingen innen samfunnsansvar og bærekraft internasjonalt. Norges Rederiforbund arbeider for norske verdier i en global næring og for globale løsninger. 

Containerhavn med mange fargerike containere

Rederiforbundet har som mål å fremme samfunnsansvar og bærekraftig utvikling blant sine medlemmer. Dette inkluderer blant annet krav til etisk atferd, respekt for menneskerettigheter og arbeidsforhold samt anti-korrupsjonsarbeid. Et viktig verktøy for arbeid mot korrupsjon i maritim næring er Maritime Anti-Corruption Network (MACN) som Rederiforbundet var med på å etablere i 2011.

Rederiforbundet jobber aktivt med ESG-tematikken i dialog med medlemmene, blant annet gjennom vårt eget nettverk CSR Forum hvor medlemmene møtes for å drøfte ”beste praksis” og utveksle erfaringer. 

CSR Forum tar opp temaer som rapportering om samfunnsansvar, anti-korrupsjonstiltak, arbeidsforhold, ansvar i leverandørkjeden, miljøtiltak, skipsopphugging, åpenhet og omdømme. 

Rederiforbundet har engasjert seg i arbeidet med FNs bærekraftsmål og jobber for å sikre en rettferdig og ansvarlig global handel, og å støtte lokale samfunn gjennom ulike initiativer og prosjekter.

Arbeidsforhold

Skipsfarten og arbeid på plattformer har et unikt og omfattende internasjonalt regelverk som regulerer arbeidstakerens arbeidsrettslige, sikkerhetsmessige og sosiale vilkår. Dette bedrer levevilkårene og bidrar til å fremme sosial og økonomisk utvikling. Regelverket sikrer et godt vern av arbeidstakerne til sjøs og ansvaret ligger hos arbeidsgiver og rederi.

Rederiforbundet er sammen med norske myndigheter og de norske sjømannsorganisasjonene pådriver i organisasjoner som ILO for økte internasjonale standarder. I tillegg forhandler vi tariffavtaler med utenlandske sjømannsorganisasjoner i 12 ulike land for å sikre like konkurransevilkår og anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

Rederiforbundet er opptatt av å ha åpenhet om sin virksomhet, og å kommunisere tydelig med medlemmer og andre aktører om hva vi gjør for å ta ansvar for samfunnet og miljøet.