Rederiforbundets arbeid med kompetanse og rekruttering

Rederiforbundet jobber for at medlemmene får dekket sine behov for kompetent og konkurransedyktig arbeidskraft både nasjonalt og internasjonalt. 

Kvinne på broen.

Foto: Odfjell

Norsk maritim næring er verdensledende innen hele den maritime verdikjeden. Næringen vil i de nærmeste år preges av omstilling, behov for nyskaping og med dette et stadig økende behov for ny kompetanse -  både på land og sjø. Muliggjørende teknologier og kompetanse til å anvende dem vil være drivere i tiden som kommer. 

For å beholde posisjonen som maritim stormakt må forskning og utdanning i Norge være i forkant av utviklingen, dette fordrer et godt samarbeid mellom utdanning, forskning, myndigheter og næringsliv.  

Rederiforbundet jobber for at medlemmene får dekket sine behov for kompetent og konkurransedyktig arbeidskraft både nasjonalt og internasjonalt.  

Rederiforbundetets kompetansearbeid inkluderer alle nivåer innen utdanning, forskning og innovasjon. 

Rederiforbundet arbeider for å påvirke slik at rammebetingelser og vilkår er best mulig for næringens konkurransekraft og videre utvikling. Vi søker å koble de ulike aktørene i næringen sammen slik at synergier hentes ut for økt konkurransekraft, og sist, men ikke minst arbeider vi for å synliggjøre alle de mulighetene som ligger i næringen for morgendagens medarbeidere.  

Maritim Karriere

Maritim Karriere er navet for omdømmebygging og rekruttering blant unge. Kampanjen drives av Norges Rederiforbund i samarbeid med Maritimt Forum og finansieres av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. Målet er å formidle fakta (om næringen, utdanningsretninger, og karrieremuligheter) og å skape fengende innhold for primærmålgruppen: unge i alderen 13-25 år.   

Kampanjen har sterk tilstedeværelse i sosiale medier. Gjennom Snap Chat kontoen «maritimkarriere» deler unge i næringen fra sin hverdag. Kampanjen har også et eget Ambassadørprogram som består av et utvalg av unge elever, studenter og ansatte i maritim næring som med stolthet deler erfaringer fra sin hverdag.   

Kampanjen har som mål å vise frem næringen som attraktiv, relevant og fremtidsrettet for både kvinner og menn med ulike bakgrunner.  Maritim Karriere står også bak flere kampanjer, blant annet «Dra til sjøs», frontet av Erik Follestad.   

Maritime Trainee 

Maritime Trainee er et av de ledende trainee-programmene i Norge, hvor deltagerne i løpet av 18 måneder kombinerer arbeidserfaring hos et bransjeledende selskap med et akademisk program bestående av fem samlinger i Oslo, Bergen, Ålesund, Singapore, og London.  

Ideelle kandidater har fullført en mastergrad innen eksempelvis rettsvitenskap, økonomi, IT, teknologi eller marinteknikk, og har inntil fem års arbeidserfaring 

Siden oppstarten i 2005 har 15 kull fullført programmet. Maritime Trainee Alumni og nettverket består i dag av over 250 tidligere maritime traineer. Kull 16 starter opp høsten 2023.   

Det er samarbeidspartner Menon Economics som drifter programmet.  

Norwegian Training Center

I tillegg til å samarbeide med utdanningsinstitusjoner i Norge, har norsk skipsfartsnæring flere aktiviteter internasjonalt for å sikre tilgang og kvalitet på mannskap og offiserer som tjenestegjør på norskkontrollerte skip.  

Et av dem er et utdanningsprogram for kadetter i samarbeid med tre ulike høyskoler på Filippinene. For kadettene er bachelorgraden dekket av et stipend, og de er sikret jobb hos norske rederier i etterkant. Kadettprogrammet gjennomføres i regi av Norwegian Training Center.  

Siden 1990 har Rederiforbundet drevet kurs- og og utdanningsvirksomhet i Manila gjennom stiftelsen Norwegian Training Center (NTC). Etter at det i 2016 ble gjort en stor investering i simulatorutstyr, er trening med forskjellige typer simulatorer kjernen av virksomheten på NTC.