Våre medlemmer

Våre medlemmer er kjernen og drivkraften i det norske maritime miljø. Rederiene alene skaper verdier for nærmere 90 milliarder kroner årlig. Rederiforbundets 130 medlemmer har 1400 skip og rigger verden over, sysselsetter omlag 50 000 sjøfolk og offshorearbeidere fra omkring 50 forskjellige nasjoner.