Prosjekter, samarbeid og kretser

Prosjekter og samarbeid

Maritime Trainee er et av de ledende trainee-programmene i Norge.  Programmet varer i 18 måneder, og kombinerer arbeidserfaring hos et bransjeledende selskap med et akademisk program bestående av fem samlinger i Oslo, Bergen, Ålesund, Singapore, og London. Kandidater som blir tatt opp til programmet får muligheten til å jobbe som trainee i et maritimt selskap.

Les mer på maritimetrainee.no 

Maritim Karriere er en kampanje som viser frem utdanningene og yrkene i maritim næring. Formålet er å skape kunnskap og stolthet, og være med på å vise at maritim næring er attraktiv, relevant og fremtidsrettet. Maritim næring er alt arbeid som knytter seg til transport og operasjoner på havet, skip, verft som bygger skip, de som produserer utstyr og tjenesteytende næringer som bank og forsikring. Kampanjen driftes av Maritimt Forum og Norges Rederiforbund med støtte av midler fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Les mer på maritimkarriere.no 

Norwegian Training Center (NTC) ble etablert av Norges Rederiforbund i 1990, og er i dag et av verden mest avanserte maritime simulatorsenter. I tillegg til å tilby høykompetansetrening til sjøfolk for dekk, maskin – og elektro, har de et fullt ut sponset kadettprogram for unge filippinere. NTC har bllant annet DNV, S-Dir og MARINA akkreditering. 

Les mer på Norwegian Training Centers nettsider

Norma Cyber tilbyr et bredt utvalg av cybersikkerhetstjenester for sine medlemmer, inkludert etterretning, sikkerhetsoperasjoner og krisehåndtering.

Les mer på normacyber.no

Norges Rederiforbund i Brasil - “Associação Brasileira dos Armadores Noruegueses”, ABRAN -  er en ideell forening opprettet i 2013 av norske rederier og Norges Rederiforbund som et møtested for norske rederier i Brasil. ABRAN er dedikert til å fremme tiltak for å øke konkurransekraften, støtte opplæringen av spesialisert arbeidskraft til maritim sektor i Brasil, foreslå og fremme initiativer som er i tråd med interessene til ABRANs medlemmer.

Les mer på ABRAN.org

Kretser

Kretsforeningene i Oslo, Vestfold og Telemark, Haugesund, Stavanger, Bergen, Sunnmøre, Sørlandet og Nord-Norge organiserer medlemmer lokalt. Kretsforeningene er omfattet av Rederiforbundets lover, men er ellers selvstendige organisasjoner.

Det er krav om å være medlem av en kretsforening for å kunne være medlem av Norges Rederiforbund. På samme måte kan et rederi som oppfyller kriteriene for medlemskap i Rederiforbundet kun opptas som medlem i kretsforeningen dersom de samtidig søker medlemskap i Rederiforbundet.

Følgende kretser har ikke egne nettsider:

  • Vestfold og Telemark Rederiforening
  • Sunnmøre Rederiforening
  • Nord-Norge Rederiforening
  • Sørlandet Rederiforening