Økt risiko og uforutsigbarhet

Økende sikkerhetspolitiske spenninger og et mer sammensatt konfliktbilde påvirker skipsfarten. For en næring som seiler over hele verden, vil den internasjonale sikkerhetssituasjonen og den geopolitiske utviklingen ha stor påvirkning på næringen. 

Det Britiske hangarskipet HMS Queen Elizabeth på vei inn til Oslo

Det Britiske hangarskipet HMS Queen Elizabeth på vei inn til Oslo. Foto: Philip Linder / Forsvaret

Rederiforbundets beredskapsavdeling følger derfor den internasjonale sikkerhetssituasjonen tett, i dialog med næringen selv, norske myndigheter og internasjonale samarbeidspartnere. Vi bidrar med informasjon og analyser om konflikttrender og sikkerhetsutfordringer for å sikre at våre medlemmer og den øvrige norske handelsflåten er best mulig rustet til å gjøre egne risikovurderinger og operere fritt og trygt. Dette gjelder særlig i situasjoner og seilingsområder med økt risiko som følge av krigshandlinger, piratangrep eller terrorfare.  

I en mer uforutsigbar og konfliktfylt verden, vil sikkerhet og beredskap bli stadig viktigere, og noe som må tas på alvor i alle delene av næringen og hos alle aktører i de globale verdikjedene. Samtidig vil også nye type trusler, som cyberangrep, påvirkningsoperasjoner, økonomisk krigføring, etc. i større grad gjøre seg gjeldende. Dette krever mer informasjonsdeling og bedre samarbeid, mellom ulike aktører og på tvers av sektorer. For en kompleks og globalisert næring som skipsfarten blir dette særlig viktig. 

Etableringen av skipsfartens beredskapssenter, sammen med DNK og NORMA Cyber, i 2023 var et viktig tiltak for nettopp å styrke næringens innsats på beredskap og maritim sikkerhet, og ruste oss for en stadig mer urolig og uforutsigbar verden.