Urolig farvann

alt="Portrett av Maria Varteressian"

Klimaagendaen akselereres med nye reformer

2025 er året hvor klimapolitikken må begynne å vise resultater for at målene for 2030 og 2050 skal være realistiske. Det kan gi nye utspill i 2024 som gjør grønn omstilling mer lønnsomt. 

 

Intervju med Maria Varteressian
alt="Det Britiske hangarskipet HMS Queen Elizabeth på vei inn til Oslo"

Økt risiko og uforutsigbarhet

Økende sikkerhetspolitiske spenninger og et mer sammensatt konfliktbilde påvirker skipsfarten. For en næring som seiler over hele verden, vil den internasjonale sikkerhetssituasjonen og den geopolitiske utviklingen ha stor påvirkning på næringen. 

Rederiforbundet kommenterer