Portrett av Audun Halvorsen, direktør for sikkerhet og beredskap

Audun Halvorsen

Direktør Beredskapsavdelingen

Audun Halvorsen er direktør for Beredskapsavdelingen. Avdelingens hovedoppgave er å ivareta beredskap for utenriks skipsfart, på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, og støtte forbundets medlemmer i spørsmål knyttet til sikkerhet og beredskap. Avdelingen er sekretariat og utøvende ledd for Nortraship, og jobber tett med norske myndigheter og en rekke nasjonale og internasjonale aktører innen maritim sikkerhet.

Halvorsen er tidligere statssekretær i Utenriksdepartementet (2017-2021) og har vært politisk rådgiver for forsvarsministeren (2013-2017).