Havvind

Rederiforbundets medlemmer er allerede godt etablert i havvindmarkedet, men det er på andre lands sokler. Det er betydelige leveranser fra norsk industri og rederinæring inn mot bunnfast havvind i dag. Norges sterke posisjon innen maritim og landbasert industri gir oss et unikt utgangspunkt for å ta lederrollen også i utviklingen av flytende havvind. 

wind turbines with a vessel with helideck in the foreground

Rederiforbundets medlemmer er allerede i gang med å bygge ut havvind, men det skjer på andre lands sokler. Det er betydelige leveranser fra norsk industri og rederinæring inn mot bunnfast havvind i dag. Norges sterke posisjon innen maritim og landbasert industri gir oss et unikt utgangspunkt for å ta lederrollen også i utviklingen av flytende havvind.

Norskbasert havvindindustri kan potensielt omsette for nærmere 85 milliarder kroner i 2050, men det må legges til rette for det dersom eventyret skal bli virkelighet.

Selv om Rederiforbundets medlemmer allerede har erfaring innenfor havvind, er det viktig å få i gang utvikling og utbygging i Norge, altså etablere et hjemmemarked for havvind. Det er en viktig forutsetning for leverandørindustrien, fordi det vil gjøre det mulig å utvikle og teste ut teknologi og driftsløsninger i stor skala.

Hele 85 prosent av Rederiforbundets medlemmer mener et hjemmemarked for flytende havvind er en forutsetning for å være i stand til å konkurrere internasjonalt. Vi ser at tempoet går raskt i andre land, og det er derfor viktig at regjeringen holder den tidslinjen som er satt for tildeling av områder i Norge slik at Norge ikke forblir hengende etter sine europeiske konkurrenter.

I tildelingen av områder må rettferdig konkurranse som sikrer et aktørmangfold på norsk sokkel ligge til grunn. Rederiforbundet mener regjeringen også må lyse ut flere områder, slik at næringen får forutsigbarhet og kan gjøre langsiktige investeringer.