Publisert 20. oktober 2020

Virkemidler for å realisere havvind på norsk sokkel