Oppdatering07. november 2023

Rederiforbundet deltar på offisielt besøk til Tyskland

Rederiforbundet deltar denne uken i næringslivsdelegasjonen til Hamburg i forbindelse med Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit sitt offisielle besøk til Tyskland.  På agendaen står blant annet fornybar energi, hydrogen og grønn skipsfart. Besøket har som formål å forsterke de nære og gode relasjonene og det tette næringslivssamarbeidet mellom Norge og Tyskland.

Norge og Tyskland er to land med lange maritime tradisjoner, høye klimaambisjoner og solid kompetanse på ny grønn teknologi. De neste årene skal Norge og Tyskland samarbeide tettere på områder som hydrogen, batterier, karbonfangst og -lagring og fornybar energi knyttet til havvind. Dette er områder som er avgjørende når skipsfarten skal nå sine klimamål.  

Det maritime samarbeidet mellom Norge og Tyskland er allerede sterkt med tett samarbeid innen skipsbygging, maritim teknologi, energi og som svært sentral handelspartner. Norske skip har i overkant av 4000 havneanløp i Tyskland årlig og de store havnene i Tyskland blir derfor avgjørende for å få plass god infrastruktur for ny grønn energi for skip i internasjonal fart. Ikke minst er Tyskland også et sentralt medlemsland i EU, der det grønne skiftet er høyt på dagsorden.

Norske rederier bidrar også til å trygge energisikkerheten i Europa.  Det norske rederiet Høegh LNG leverer gass til det tyske markedet og er på den måten helt avgjørende for at Tyskland nå gjør seg mindre avhengig av russisk gass.

Besøket til Hamburg finner sted 7. og  8. november.

Her kan du lese programmet for dagen https://delegations.businessnorway.com/website/12416/home-hamburg/

 

Oppdateringer30. november 2023

Invitasjon: Bergen Shipping Voyage 2024

Den maritime næringen samles om bord på Statsraad Lehmkuhl 9.-13. april 2024. Kombinér faglig påfyll med en spektakulær opplevelse, nye kontakter og nye vennskap.

I 2024 skal den maritime næringen nok en gang samles om bord på seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Visetter seil sammen for fremtiden når Bergens Rederiforening og Norges Rederiforbund inviterer til første utgave av The Bergen Shipping Voyage.


Her kombinerer man faglig påfyll med en spektakulær opplevelse til sjøs. Mens deltagerne seiler det110-år gamle seilskipet sammen fra Bergen til Shetland og tilbake vil de delta i et uniktlederutviklingskurs, skreddersydd for Statsraad Lehmkuhl av professor og tidligere marineoffiserOlav Kjellevold Olsen. 


Ved å delta på The Bergen Shipping Voyage vil deltakerne forbedre sine lederegenskaper, utvide sittprofesjonelle nettverk og skape nye vennskap.

Seilasen gjennomføres eksklusivt for medlemmer av Norges Rederiforbund, Bergen Rederiforening, Maritime Bergen og Maritimt Forum. 

Les mer og meld på din bedrift 

Oppdateringer21. november 2023

Nytt utstyr på plass for kadettprogrammet i Batangas

NTC startet i fjor et samarbeid i kadettprogrammet med Lyceum of the Phillipines University i Batangas, som ligger halvannen times kjøring sør for Manila. I den forbindelse har NTC også lånt et lite område for praktisk trening for kadetter og sjøfolk. Det er det nå utviklet og en kan trene på IGF-LNG, batteri og lagring, «confined space entry» og praktisk løfte/kranopplæring. Alt er koordinert fra NTC-kontoret i Manila og medlemsfordelene er de samme som alltid.

På bildet ser vi Erik Gjerdene, Pål Tangen og Knut Bentzrød (NTC), sammen med presidenten på LPU, Peter Laurel.

Oppdateringer19. oktober 2023

Enighet i NOR- forhandlingene

Det kom til enighet mellom partene i  mellomoppgjøret for NOR-skip i utenriksfart om et generelt tillegg på 5,8% med virkning fra 1. november 2023.

Det er gitt et særlig tillegg for ansatte på offshorefartøyet på ytterligere 0,7%. Norges Rederiforbund forhandlet med  Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

 

Oppdateringer19. oktober 2023

NOR-forhandlinger i gang

I dag startet Rederiforbundet og de tre sjømannsorganisasjonene Dnmf, NSOF og NSF forhandlingene om mellomoppgjøret for NOR-registrerte skip i utenriksfart.  

 

Utenriksfartens Forhandlingsutvalg (UFU) gjennomfører forhandlingene på vegne av medlemmene i Norges Rederiforbund.

Årets forhandlinger er et mellomoppgjør, noe som betyr at partene skal enes om en lønnsjustering basert på hovedtariffoppgjøret fra 2022.

 

Oppdateringer26. september 2023

Solvang ASA får Enova-støtte til å utvikle verdens første karbonfangstanlegg om bord på skip.

Enova deler ut 709 millioner kroner til utslippsfri maritim transport.  Solvang ASA får støtte til å utvikle verdens første karbonfangstanlegg om bord på skip. 

Solvang ASA skal gjennomføre en fullskala pilotering av CO2-fangst om bord i gasstankeren Clipper Eris. Prosjektet er et samarbeid mellom Solvang ASA som rederi og eier av skipet, Wärtsilä Moss som teknologileverandør og SINTEF som forskningsinstitusjon. Prosjektet vil benytte aminrenseteknologi for å fange 70 % av CO2en i eksosgassen på skipet, og demonstrere en hel kjede for håndtering av CO2 inkludert flytendegjøring og lagring om bord i skipet. Teknologien skal piloteres om bord i fartøyet over to år mens det er i normal kommersiell drift. Om pilotprosjektet lykkes, har Solvang ønske om å installere teknologien på fem skip som er bestilt for levering i 2026-2027, og dermed bidra til rask videre spredning av teknologien. 

- Karbonfangst satt sammen med eksisterende renseteknologi er en betydelig snarvei til dekarbonisering av verdens deep-sea flåte, og står frem som en av de mer lovende løsningene for fremtidens skip. Med støtte fra Enova er det mulig å få satt i gang pilotprosjektet ombord på skipet og få teste både teknologi og verdikjede, sier Edvin Endresen, CEO i Solvang ASA. 

Les pressemeldingen fra Enova her: https://www.enova.no/presse/