Oppdatering16. juni 2023

"Hagland Progress" overlevert

Skipet Hagland Progress på vei ut av Eemshaven

"Hagland Progress" i det skipet legger ut på sin første reise ut fra Eemshaven i Nederland. Foto: Hagland Shipping 

Hagland Shipping fikk denne uken levert sitt andre nybygg, "Hagland Progress", fra verftet Royal Bodewes i Nederland. Skipet er det andre av en serie på tre nye skip som vil inngå i rederiets flåte av selvlossende skip i nord-europeisk fart.

Det første nybygget, "Hagland Pioneer", ble levert til rederiet i oktober 2022. Selskapets tredje nybygg forventes levert i slutten av 2023. Alle tre skipene har fått støtte fra Enova for miljødelen av investeringen.

Sammenlignet med eldre skip med tradisjonelle propulsjonsløsninger er nybyggene moderne optimaliserte skip med plug-in batterihybrid løsning som tilfredsstiller IMO Tier III. De reduserer CO2-utslipp med inntil 40% og NOX-utslippet med inntil 90-95 %. Skipene er også forberedt for nullutslipp.

Hagland Shipping er del av Hagland-konsernet som omfatter bl.a. skipsmegling, eiendom og økonomitjenester. Rederivirksomheten i konsernet omsatte i 2022 for NOK 469 mill.

Oppdateringer26. september 2023

Solvang ASA får Enova-støtte til å utvikle verdens første karbonfangstanlegg om bord på skip.

Enova deler ut 709 millioner kroner til utslippsfri maritim transport.  Solvang ASA får støtte til å utvikle verdens første karbonfangstanlegg om bord på skip. 

Solvang ASA skal gjennomføre en fullskala pilotering av CO2-fangst om bord i gasstankeren Clipper Eris. Prosjektet er et samarbeid mellom Solvang ASA som rederi og eier av skipet, Wärtsilä Moss som teknologileverandør og SINTEF som forskningsinstitusjon. Prosjektet vil benytte aminrenseteknologi for å fange 70 % av CO2en i eksosgassen på skipet, og demonstrere en hel kjede for håndtering av CO2 inkludert flytendegjøring og lagring om bord i skipet. Teknologien skal piloteres om bord i fartøyet over to år mens det er i normal kommersiell drift. Om pilotprosjektet lykkes, har Solvang ønske om å installere teknologien på fem skip som er bestilt for levering i 2026-2027, og dermed bidra til rask videre spredning av teknologien. 

- Karbonfangst satt sammen med eksisterende renseteknologi er en betydelig snarvei til dekarbonisering av verdens deep-sea flåte, og står frem som en av de mer lovende løsningene for fremtidens skip. Med støtte fra Enova er det mulig å få satt i gang pilotprosjektet ombord på skipet og få teste både teknologi og verdikjede, sier Edvin Endresen, CEO i Solvang ASA. 

Les pressemeldingen fra Enova her: https://www.enova.no/presse/

 

 

Oppdateringer22. september 2023

Norges Rederiforbund på European Shipping Summit

European Shipping Summit gikk av stabelen i Brussel 19.-20. september.

Norges Rederiforbund arrangerte en egen sesjon om havvind hvor Alexandra Kofoed fra Fred. Olsen deltok i panelsamtale med Fanny Lossy fra ECSA, Joachim Balke fra Europakommisjonen, og Philip Cole fra Wind Europe

Erik Nyheim, administrerende direktør i Höegh LNG fortalte historien om hvordan rederiet på svært kort tid har levert FSRUer til Tyskland og Frankrike etter at Europa skulle gjøre seg uavhengig av russisk gass i kjølvannet av Ukraina-invasjonen i 2022.  Nyheim delte scene med blant andre tidligere president for Europakommisjonen, José Manuel Barroso i en panelsamtale om energisikkerhet.

Oppdateringer05. juni 2023

Feiret dåp og jubileum

Torsdag 1. juni feiret Arriva Shipping 50 årsjubileum og døpte sitt aller første nybygg, «Nor Viking» i strålende sol i Ølensvåg.

Rederiet ble grunnlagt av Johannes Matre i 1972: I tillegg til hovedkontoret i Ølensvåg har Arriva i dag kontorer i Stavanger og Gdansk og sysselsetter totalt 180 personer.

Nybygget med elektrisk gravemaskin ble bygget ved Dayang Offshore Equipment, og rederiet fikk det overlevert i august i fjor. Skipet er utstyrt med en stor batteripakke som reduserer utslippene med 40 prosent.

Gudmor var Solveig Matre, mor til hovedaksjonær og operasjonssjef Jarle Matre.

Vi gratulerer med den store dagen!

Oppdateringer02. juni 2023

Stormøte om trakassering

Fredag 2. juni deltok Rederiforbundet i et stormøte arrangert av Sjømannsforbundet hvor alle aktører i den maritime næringen var invitert for å diskutere tiltak mot de svært alvorlige funnene i henholdsvis Sjøfartsdirektoratets og Sjømannsforbundets undersøkelser om mobbing og trakassering om bord på skip. 

Alle var samstemte om alvoret i tallene, og alle parter vil samarbeide om en systematisk oppfølging. 

Mange rederier arbeider allerede systematisk med tiltak for å hindre uønsket adferd. Les eksempelvis om Color Lines arbeid her.

Med de alvorlige tallene som er avdekket er det ingen tvil om at det er nødvendig med mer langsiktig kulturbygging.

 

 

Oppdateringer01. juni 2023

Bruddet i riggoppgjøret – mekling berammet

Forhandlingene i mellomoppgjøret for overenskomsten for flyttbare innretninger og plattformboring m.v. på norsk kontinentalsokkel endte i brudd 24. mai.

Norges Rederiforbund har mottatt plassoppsigelse fra Industri Energi, SAFE og DSO for samtlige medlemmer i de ulike medlemsbedriftene på overenskomsten.

Varsler om plassoppsigelsenes endelige omfang – såkalte plassfratredelsesvarsler som angir første streikeuttak – vil bekjentgjøres senest fire virkedager før meklingsfristens utløp.

I henhold til praksis har Riksmeklingsmannen nedlagt forbud mot arbeidsstans. Partene er innkalt til mekling med frist 28. juni kl. 24.00. Meklingen vil bli ledet av Riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

Dersom meklingen ikke fører frem, vil konflikt kunne iverksettes fra 29. juni.