Positivt for utslippskutt på norsk sokkel

Norges Rederiforbund er glad for at regjeringen inviterer til energipartnerskap med mål om å bidra både til tiltak som bedrer kraftbalansen og til fortsatt utslippskutt på norsk sokkel. Mandag 13. mai hadde energiministeren et første møte med samarbeidsarenaen Konkraft om etablering av et slikt partnerskap.  

Portrett av Viggo Bondi

Viggo Bondi, konstituert administrerende direktør

– Vi er svært positive til at regjeringen har tatt initiativ til å diskutere opprettelsen av et energipartnerskap. Skal vi nå klimamålene er vi nødt til å samarbeide bredt og vi trenger tilgang til store mengder fornybar kraft, sier konstituert administrerende direktør i Norges Rederiforbund Viggo Bondi.

 Rederiene er godt i gang med å kutte utslipp i sine operasjoner. For å få ytterligere fart på omstillingen er det imidlertid behov for nye virkemidler. Etableringen av et fond for CO2-reduserende tiltak, med inntektene fra den økte CO2-avgiften, og differansekontrakter er tvirkemidler som vil bidra til å redusere prisforskjellen mellom fossil og fornybar energi.  Det er også behov for å  endre Enovas mandat slik at vi kan oppskalere klimateknologi.

Vi har tro på at disse virkemidlene vil føre til ytterligere utslippskutt og bidra til at vi når målet om en klimanøytral flåte i 2050, sier Bondi.  

Rederiforbundet ser frem til å fylle energipartnerskapet med forpliktende innhold. KonKraft-partnerne har vært en pådriver for å bygge ut mer havvind slik at vi får mer kraft til å elektrifisere for å redusere utslipp og bygge ny industri. Det haster å komme i gang. 

Initiativet vil også omtales i revidert nasjonalbudsjett for 2024. Konkraft er en samarbeidsarena for Offshore Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, NHO og LO.