Hva er differansekontrakter?

Mange snakker om at differansekontrakter er noe som kan få fortgang på det grønne skiftet. Men hva er egentlig differansekontrakter?

Differansekontrakter gjør de grønne alternativene lønnsomme

Grønt, utslippsfritt drivstoff er dyrere enn bensin/diesel/olje. Det betyr at de grønne alternativene ikke er konkurransedyktige i dag. Differansekontrakter innebærer at staten sponser de grønne alternativene og gjør dem lønnsomme for bedrifter.

Alle nye, grønne drivstoffalternativer er dyre. En av grunnene til det er at det ikke produseres i stor skala. Samtidig er det stor tilgang på fossile drivstoff. Dette blir et selvforsterkende problem: folk kjøper ikke motorer som går på null- og lavutslippsdrivstoff fordi det produseres for lite og prisen er for dyr, og det produseres ikke nok fordi etterspørselen er for lav. Derfor må det tas grep for å øke produksjonen av grønt drivstoff, slik at det kan konkurrere med, og på sikt erstatte, fossilt drivstoff.

Differansekontrakter hjelper det grønne skiftet

På sikt vil etterspørselen etter og produksjonen av grønt drivstoff bli så stor at den av seg selv vil bli konkurransedyktig. Men klimakrisen gir oss dårlig tid, og vi kan ikke vente på at markedet løser dette av seg selv. Her kommer differansekontraktene inn.

I overgangen mellom grå og grønn økonomi kan staten betale mellomlegget (differansen) mellom fossilt og grønt drivstoff. Det betyr at dersom bensin koster 25 kr/literen, og for eksempel hydrogen koster 40 kr/literen, så sponser staten mellomlegget på 15 kr. Dette kan gjøres ved at staten kan utlyse kontrakter til produsenter av alternative drivstoff, slik at de kan tilby dette til markedet til en konkurransedyktig pris. På det tidspunktet drivstoffet er reelt konkurransedyktig på pris vil støtten opphøre, og behovet for differansekontrakter faller bort. 

Med dette på plass vil mange selskaper få den tryggheten som trengs til å faktisk investere i grønne skip. Grønn skipsbygging er dyrt, og skip har lang levetid. Et nytt skip skal brukes i minst 30 år. Derfor kan differansekontrakten, i tillegg til å bidra til lavere drivstoffpriser, også bidra til å akselerere det grønne skiftet ved at enda flere tør ta de grønne, dyre, men fremtidsrettede investeringen.

Hvorfor er differansekontrakter viktig for skipsfarten? 

Verdens skipsfart frakter 80-90 prosent av alt varer og gods i verden. Det er den klart mest miljøeffektive måten å flytte gods på! Likevel står skipsfarten for nesten tre prosent av alle verdens klimagassutslipp. Det tilsvarer utslippene fra et land som Tyskland. Vi kan ikke nå verdens klimamål uten at skipsfarten bidrar, og differansekontrakter kan være en sentral del av den grønne omleggingen.

Du kan lese mer om differansekontrakter og de ulike måtene de kan utformes på i rapporten "Differansekontrakter for hydrogen" fra Miljøstiftelsen Zero og Rederiforbundet.