India – en viktig maritim samarbeidspartner

I en verden med økende geopolitisk usikkerhet er det mange grunner til å forvente at India vil spille en svært sentral rolle. For maritim næring vil samarbeidet mellom Norge og India være viktig for å sikre grønn omstilling. 

Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Rajiv Jalota, Chairman of Mumbai Port Trust, og næringsminister Jan Christian Vestre på besøk i Mumbai havn.

Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Rajiv Jalota, Chairman of Mumbai Port Trust, og næringsminister Jan Christian Vestre på besøk i Mumbai havn.

India er en av verdens raskest voksende økonomier og forventes å passere Kina som verdens mest folkerike land i løpet av få år. I en verden med økende geopolitisk usikkerhet er det mange grunner til å forvente at India vil spille en svært sentral rolle. Det er derfor viktig å ha en aktiv India-strategi, både for myndighetene og for næringslivet. 

Gjennom årtier har India spilt en viktig rolle for skipsfarten. Det er handelsmessig et sentralt land for skipsfarten, og det er til enhver tid om lag 2300 indiske sjøfolk om bord på norske skip. India er også et land med høy teknologisk kapasitet særlig digitalt og det er også ett av verdens sentrale land for resirkulering av skip. 

Rederiforbundet deltok i næringslivsdelegasjonen til næringsminister Jan Christian Vestre da han besøkte India parallelt med sin finske kollega, Ville Skinnari fra 8.-10. februar. Fokus for besøket var samarbeid mellom Norge og India på grønn omstilling innenfor sirkulær økonomi, energi og maritim sektor.  

I New Delhi deltok Rederiforbundet på møtet mellom næringsminister Vestre og minister of Ports, Shipping og Waterways Shri Sarbananda Sonowal. Sentralt på møtet stod diskusjon om tettere samarbeid mellom Norge og India om grønn omstilling i skipsfarten. India har også store ambisjoner for utvikling av landets egen kystfart og vil gjerne trekke på erfaringer fra utvikling av norske teknologiløsninger.

Besøk til Mumbai havn 

Næringsministeren og administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg besøkte havnen i Mumbai for å lære om havnens ambisjoner om å spille en sentral rolle i det grønne skiftet for skipsfarten. Både tilgang til mer fornybar energi for havnens egne operasjoner, planer om landstrøm og vurderinger rundt hvilke typer energibærere som vil være viktige for fremtidens skipsfart sto sentralt under omvisningen på havnen.

Mumbai havn ligger midt i byens historiske sentrum og har spilt en sentral rolle for India i mange hundre år. Norge, som en av verdens ledende sjøfartsnasjoner har en viktig posisjon i det maritime bildet i Mumbai, og daglig er norskkontrollerte skip innom havnen.  

Etter at de besøkende hadde fått en omvisning i havnen var havnemyndigheten i Mumbai vertskap for dialogmøte og erfaringsutveksling mellom norske og indiske maritime aktører. 

Vestre understreket viktigheten av samarbeid for å klare å oppnå det grønne skiftet, både ved å dele kunnskap og samarbeide om nye løsninger.

Skipsgjenvinning

Rederiforbundet har god kontakt med indiske aktører i Mumbai, og vi har ambisjoner om å forsterke samarbeidet både om grønn skipsfart, rekruttering til næringen, bygging av kompetanse for å sikre fremtidens behov og rekruttere flere kvinner til næringen.  

India er et av verdens største land for resirkulering av skip. Standardene i denne industrien har over lang tid hatt behov for en kraftig forbedring. En sentral mangel er at den ferdigforhandlede konvensjonen for forsvarlig resirkulering av skip, Hong Kong-konvensjonen, ikke er trådt i kraft.

En forutsetning for ikrafttredelse er at tilstrekkelig andel av de land som har kapasitet til å resirkulere skip godkjenner konvensjonen. India har på dette feltet tatt et klart lederansvar gjennom at de som det eneste av de store resirkuleringslandene godkjente konvensjonen i 2019. Nå er det viktig at også Bangladesh godkjenner konvensjonen slik at den kan tre i kraft.