Maritim næring ber EU inkludere CO2-shipping i transportnettverket

Sammen med 23 andre organisasjoner og selskaper innenfor klima og maritim næring oppfordrer Norges Rederiforbund transportkomiteen i EU til å inkludere transport av karbon på skip når reguleringen av det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) oppdateres. 

Syv flaggstenger med EU-flagg foran et grått bygg

Det gjøres i et åpent brev, skrevet etter initiativ fra Bellona.  

- Dersom Europa skal oppnå klimanøytralitet er karbonfangst, -transport og -lagring en sentral brikke i puslespillet. Utviklingen av slike løsninger om bord på skip er godt i gang. Derfor er det viktig at man ikke begrenser transportmulighetene til kun rørledninger, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.  

I dag er det kun transport og lagring av CO2 via rørledninger som kvalifiserer som et «prosjekt av felles interesse» i reguleringen av TEN-T -og dermed kan dra nytte av raskere utstedelse av tillatelser og finansiering fra EU.  

Men mange av karbonfangst og -lagringsprosjektene som i dag er under utvikling i Europa vil ha behov for transportmidler som, skip, lekter, jernbane og veitransport. Derfor mener Rederiforbundet disse må ses på som likeverdige rørledningstransport.  

Å ha tilgang på flere konkurransedyktige transportalternativer vil være spesielt viktig for mindre aktører som er lokalisert langt fra rørledninger eller lagringssteder og for å muliggjøre industriell avkarbonisering over hele Europa. 

Rederiforbundets medlemmer er i gang 

Knutsen Groups datterselskap Knutsen NYK Carbon Carriers og Altera Infrastructure har også signert brevet – begge er allerede i gang med spennende prosjekter innen CO2-shipping. 

I januar 2022 etablerte Knutsen Group og deres japanske samarbeidspartner NYK rederiet Knutsen NYK Carbon Carriers som skal transponerte nedkjølt CO2 i egne tankskip.  

Samme måned ble det kjent at Altera inngikk partnerskap med Aker Carbon Capture og Höegh LNG om karbonfangst og -lagringsprosjektet Stella Maris.  

- At så mange organisasjoner står bak dette initiativet viser at det er stor interesse for disse løsningene. Vi må sørge for at myndighetene i Norge og EU trekker i samme retning som næringen på dette området, slik at vi kan ta alle verktøy i bruk for å nå klimamålene, avslutter Solberg. 

Les hele brevet.