Portrett av Marte  Ziolkowski

Marte Ziolkowski

EU-rådgiver

Marte Ziolkowski leder Rederiforbundets EU-kontor i Brussel. Hun representerer norske interesser i Rederiforbundets europeiske paraplyorganisasjon, ECSA, og har et særskilt ansvar for å følge opp forbundets prioriterte saker i Brussel. Marte kan svare på spørsmål om EU-arbeidet vårt og Rederiforbundets posisjoner i relevante EU-saker. Marte er også gruppestyresekretær for Rederiforbundets havvindgruppe, Gruppe Offshore Vind (GOV)

Marte har en mastergrad i europeisk politikk fra London School of Economics. Hun har tidligere jobbet som politisk rådgiver og statssekretær i Solberg-regjeringen (2017-2021), i Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet. Marte har tidligere jobbet med sikkerhets- og utenrikspolitiske spørsmål i en årrekke, blant annet i Høyres stortingsgruppe og i Den norske Atlanterhavskomiteen.