Flaggfrokost - Sikkerhet og beredskap med norsk flagg i hekken

Den siste tiden har flere norske rederier heist det norske flagget i hekken og meldt seg inn i det norske skipsregisteret. Det mener sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide gir grunn til å feire. 

Knut Arild Hareide under flaggfrokost hos Rederiforbundet

Knut Arild Hareide
Foto: Sjøfartsdirektoratet/Helga Maria Sulen Sund 

-Det er fantastisk hvordan Norge som sjøfartsnasjon har operert over lang, lang tid. Flagget har betydning. Vi bruker ord som quality flag. Det handler om sikkerhet, og de som stiller seg bak flagget. Vi har et helt unikt miljø i Norge. Vi er i verdenseliten, sa han på flaggfrokosten som ble arrangert i regi av Sjøfartsdirektoratet, Norges Rederiforbund og Maritimt Forum torsdag morgen.  

Også fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran ser flere skip under norsk flagg som et godt tegn.  Med økende tonnasje, kan Norge øke sin innflytelse internasjonalt.  Samtidig viser det at den maritime politikken virker, mener Skjæran, som ønsker at flest mulig av de store aktørene skal seile under norsk flagg.  Fordelen med å seile under norsk flagg blir enda tydeligere i en verdenssituasjon preget av krise og krig.  

Ifølge CEO i Høegh Autoliners, Andreas Enger, er det ingenting i deres forretningsmodell som tilsier at de skulle seile med norsk flagg. Høy kvalitet og god struktur rundt det norske flagget gjør at de likevel har valgt å ha sine skip i NIS. Også Anne Jorunn Møkster, CEO i Simon Møkster Shipping har norsk flagg på sine skip.  

-For oss er det helheten som er viktig. Det å ha norske sjøfolk og å ha tilgang på en komplett maritim klynge og hele apparatet rundt. Det merker vi er en stor fordel når det er vanskelig tider.   

Skipsfarten spiller også en viktig rolle i det norske totalforsvaret. Ved en krise eller krig er det derfor av stor betydning hvilket flagg som vaier i hekken på skipene i den norske flåten.   

-Den maritime næringen har stor strategisk betydning. Norge har betydelige skipsfartsressurser som kan stilles til rådighet ved behov enten i krise eller krig. 90 prosent av alle varer kommer på kjøl. I dagens trusselbilde ser vi blant annet betydningen av å ha en offshoreflåte og LNG-fartøyer som kan bidra til leveransen av kritisk energiforsyning til Europa, sa Audun Halvorsen, leder av beredskapsavdelingen i Norges Rederiforbund.