Wallenius Wilhelmsen flagger hjem

Wallenius Wilhelmsen har besluttet å flagge hjem 10 skip, fra Singapore til Norge. Det er første gang i moderne tid at shipping- og logistikkgiganten flagger hjem seilende skip. Nyheten presenterte rederiet til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran da ministeren var på besøk.

Hovedbegrunnelsen for å flagge hjem er at Norge har en komplett maritim klynge med verdensledende kompetanse- og forskningsmiljøer. Det å ha skipene under norsk flagg gir store nasjonale ringvirkninger og norsk flagg sikrer kompetanse både om bord og på land. Kristoffersen la ikke skjul på at avgjørelsen hadde vært vanskelig.

-Vi er inne i en periode med uvanlig høy politisk risiko i Norge, og vi har uforutsigbare og brå endringer i rammebetingelser for næringslivet. På den annen side kan ikke vi i næringslivet kun kritisere, vi må også gjøre vår del og derfor landet vi på at dette var riktig å gjøre, sa Kristoffersen.

Han mener de steile frontene og mistilliten i det offentlige ordskiftet i 2022 mellom regjeringen og næringslivet ikke kan fortsette i år, og tok nylig i en kronikk i DN til orde for å snu en negativ, nedadgående spiral. Kristoffersen manet til bruk av innestemme og slo et slag for norsk trepartssamarbeid av den gode gamle sorten.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran var naturlig nok svært glad for nyheten om hjemflagging.

- Dette er en anerkjennelse av den maritime politikken fra en av de store aktørene i deep sea skipsfart. De ti skipene har stor samlet tonnasje, og gir et godt bidrag til den samlede tonnasje i NIS. Ved økt tonnasje under norsk flagg kan Norge øke sin innflytelse internasjonalt og samtidig styrke det internasjonale regelverket. Norsk maritim kompetanse er viktig for å videreutvikle næringen, både for å møte det grønne skiftet og digitalisering, sa Skjæran.

Tyngde internasjonalt

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg er svært glad for ytterligere tilførsel av norsk tonnasje. Solberg sier at i organisasjoner som IMO gir økt tonnasje økt gjennomslag. Norsk tonnasje skiller seg dessuten ut på andre områder.

-De viktigste driverne for næringen er dekarbonisering og digitalisering. Norge ligger helt i tet i verden på grønn teknologi og det gir oss et stort konkurransefortrinn internasjonalt, sa Solberg. 

-Vår næring er internasjonal og vi er avhengig av konkurransedyktige og stabile rammebetingelser for videre vekst med base i Norge, avslutter Solberg.