Bangladesh ratifiserer Hong Kong-konvensjonen før sommeren

Bangladeshiske myndigheter bekrefter nå at landet vil ratifisere Hong Kong konvensjonen før sommeren. At Bangladesh ratifiserer avtalen betyr i praksis at Hong Kong-konvensjonen nå kan tre i kraft.   
  

-Dette er en stor milepæl i arbeidet med å sikre forsvarlig resirkulering av skip. Vi har nå stor tro på at konvensjonen endelig vil kunne tre i kraft og at vi vil få på plass et internasjonalt bindende regelverk for forsvarlig resirkulering av skip. Det vil være et enormt fremskritt for hele næringen.

Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund

Nyheten ble lansert under et møte mellom norske og bangladeshiske myndigheter, hvor også Rederiforbundet deltok.

Tre verft i Bangladesh er i dag sertifisert etter Hong Kong-konvensjonen og flere er i prosess med å oppgradere. Japan har også forpliktet seg til å bistå bangladeshiske myndigheter med et avfallsdeponi for å håndtere farlig avfall.

Hong Kong-konvensjonen stiller krav både til skip, verft, flaggstat og landmyndigheter for å sikre at resirkuleringen av skip skjer på en sikker og miljøvennlig måte. Når konvensjonen trer i kraft vil regelverket gjelde alle skip og verft, uansett hvor arbeidet med å hugge skipet finner sted.

Dette vil også måtte hensyntas i den pågående prosessen med å revidere den europeiske skipsgjenvinningsforordningen. Forordningen har vært gjeldende for EU flaggede skip og skip som opererer i EU farvann siden 2018. Den er også gjeldende for norskflaggede skip. Hensikten med regelverket var å regulere et område som ikke var regulert internasjonalt. Fra 2025 vil ikke lenger dette være tilfelle.

Rederiforbundet har sammen med statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad fra Klima og miljødepartementet besøkt Bangladesh. Hensikten med besøket var å se oppgraderte verft, utviklingen i næringen og diskutere en snarlig ratifisering av Hong Kong konvensjonen med myndighetene i landet.

Rederiforbundet har lenge jobbet for at flere land skal ratifisere Hong Kong-konvensjonen. Norge ratifiserte konvensjonen i juni 2013, og var dermed det første landet som ratifiserte avtalen. 

 - Vi vil fremheve og anerkjenne norske myndigheters langvarige støtte til å heve standarden på verft i Bangladesh gjennom et eget IMO prosjekt, SENSREC. Det har vært avgjørende for de store fremskrittene vi har sett og som nå fører frem til ratifikasjon.