Bangladesh ratifiserer Hong Kong-konvensjonen før sommeren

Bangladeshiske myndigheter bekrefter nå at landet vil ratifisere Hong Kong konvensjonen før sommeren. At Bangladesh ratifiserer avtalen betyr i praksis at Hong Kong-konvensjonen nå kan tre i kraft.   
  

skip ved opphuggingsverft i Bangladesh i 2023

-Dette er en stor milepæl i arbeidet med å sikre forsvarlig resirkulering av skip. Vi har nå stor tro på at konvensjonen endelig vil kunne tre i kraft og at vi vil få på plass et internasjonalt bindende regelverk for forsvarlig resirkulering av skip. Det vil være et enormt fremskritt for hele næringen.

Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund

Nyheten ble lansert under et møte mellom norske og bangladeshiske myndigheter, hvor også Rederiforbundet deltok.

Tre verft i Bangladesh er i dag sertifisert etter Hong Kong-konvensjonen og flere er i prosess med å oppgradere. Japan har også forpliktet seg til å bistå bangladeshiske myndigheter med et avfallsdeponi for å håndtere farlig avfall.

Hong Kong-konvensjonen stiller krav både til skip, verft, flaggstat og landmyndigheter for å sikre at resirkuleringen av skip skjer på en sikker og miljøvennlig måte. Når konvensjonen trer i kraft vil regelverket gjelde alle skip og verft, uansett hvor arbeidet med å hugge skipet finner sted.

Dette vil også måtte hensyntas i den pågående prosessen med å revidere den europeiske skipsgjenvinningsforordningen. Forordningen har vært gjeldende for EU flaggede skip og skip som opererer i EU farvann siden 2018. Den er også gjeldende for norskflaggede skip. Hensikten med regelverket var å regulere et område som ikke var regulert internasjonalt. Fra 2025 vil ikke lenger dette være tilfelle.

møte i Bangladesh i forkant av ratifisering av Hong Kong-konvensjonen

Rederiforbundet har sammen med statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad fra Klima og miljødepartementet besøkt Bangladesh. Hensikten med besøket var å se oppgraderte verft, utviklingen i næringen og diskutere en snarlig ratifisering av Hong Kong konvensjonen med myndighetene i landet.

Rederiforbundet har lenge jobbet for at flere land skal ratifisere Hong Kong-konvensjonen. Norge ratifiserte konvensjonen i juni 2013, og var dermed det første landet som ratifiserte avtalen. 

 - Vi vil fremheve og anerkjenne norske myndigheters langvarige støtte til å heve standarden på verft i Bangladesh gjennom et eget IMO prosjekt, SENSREC. Det har vært avgjørende for de store fremskrittene vi har sett og som nå fører frem til ratifikasjon.