Portrett av Gabrielle Legrand Gjerdset

Gabrielle Legrand Gjerdset

Rådgiver

Gabrielle Legrand Gjerdset er rådgiver for politikk og analyse, og jobber for å fremme medlemmenes interesser på nasjonale politikkområder. Hun følger særlig opp prosesser omkring kompetanse, digitalisering og klima, men jobber også med andre relevante spørsmål.

Gjerdset har en master i historie fra Universitetet i Oslo, og en bachelor i europastudier fra UiO og Sciences Po i Lyon. Hun har tidligere jobbet i kommunikasjonsbyrå, og har innehatt en rekke tillitsverv i student- og organisasjonslivet.