Det er gøy å være ung i havvindindustrien

Kunne du tenke deg å klatre i en nesten 300 meter høy havvindturbin? Eller frister det å ha en jobb hvor du er med på det grønne skiftet? Etter halvannet år som maritime trainee har Sara Marie Kjelby fått en jobb hvor hun gjør begge deler. Hun jobber i fornybarteamet i rederiet DOF, som har slept havvindturbinene ut til Hywind Tampen-feltet. 
 

dof-skip og havvindmølle

Vi møter Sara Marie Kjeldsby utenfor Wergeland basen i Sløvåg i Gulen kommune. Her ligger fire flytende havvindmøller, klare til å slepes ut til Hywind Tampen-feltet.  Tre slepefartøy fra DOF skal trekke de 286 meter høye og 22-tusen tonn tunge havvindmøllene på plass til det som vil bli verdens største flytende havvindfelt. 

De i alt 11 flytende vindturbinene på Hywind Tampen skal produsere grønn energi til produksjonsinnretningene på feltene Gullfaks og Snorre og vil bidra til å kutte 200 000 tonn CO2 per år. Det er første gang i historien at olje- og gassinstallasjoner til havs skal kunne drives ved hjelp av havvindkraft. 

En spennende tid

For Sara Marie Kjelby i DOF betyr det at hun er med på en helt spesiell tid for energinasjonen Norge. 

-Det er veldig gøy å være med så tidlig i en ny industri. Selv om man er ung, er det ikke sånn at man tenker at man stiller dumme spørsmål. Alt er jo nytt. Det gjør at alle stiller likt. Det er ingen som kan si at “sånn har vi alltid gjort det” - for alt er så nytt og åpent. Det synes jeg er veldig kjekt.

Sara Marie kjeldby på jobb om bord et dof-skip som server havvindindustrien

At rederiet DOF har lang erfaring fra olje og gassproduksjon er også en stor fordel, forteller Sara. 

 -Jeg jobber sammen med mange som har lang erfaring fra olje- og gassmarkedet. Vi bruker de samme båtene og mye av den samme kunnskapen som vi har fra olje og gass, bare i et annet marked.  Det har vært tunge år i offshorenæringen, så det står mitt hjerte nært at vi skal videreføre den kunnskapen vi har bygd oss opp. Det er veldig gøy å jobbe i en næring med så stort potensiale. Med den kunnskapen vi har, ligger alt til rette for at Norge skal bli veldig god på flytende havvind.

 -Det er mange som sier de har lyst til å jobbe med klima. Jeg har funnet meg noe som er helt konkret, noe innenfor fornybar energi. Vi går på jobb også gjør vi noe som er superkonkret for klima!

 

Sara Marie Kjelby

Regjeringen har varslet at det skal bygges ut havvind tilsvarende 30 gigawatt for å sikre fremtidig tilgang på ren energi. Det betyr også at det vil skapes mange nye arbeidsplasser!  En rapport fra Menon Economics utarbeidet på oppdrag fra blant andre Rederiforbundet, konkluderer med at industrien rundt flytende havvind alene kan skape over 52 000 arbeidsplasser i 2050. Det tilsvarer om lag 25 prosent av sysselsettingen oljenæringen hadde i 2019.

Sara er overbevist om at hun har funnet et yrke med gode fremtidsutsikter.

-Jeg tror havvindmarkedet kommer til å vokse veldig mye de neste årene. Spesielt etter 2030.  Havvind er så godt forankret i norsk historie - selv om det er helt nytt sier hun og legger til:    

 -Det er mange som sier de har lyst til å jobbe med klima. Jeg har funnet meg noe som er helt konkret, noe innenfor fornybar energi. Vi går på jobb også gjør vi noe som er superkonkret for klima!

Sara var deltaker i Norges Rederiforbunds Maritime Trainee program i 2020–2021. Norges Rederiforbunds Maritime Trainee program er et management trainee-program for nyutdannede masterkandidater med utdanning innen økonomi, teknologi, IT eller juss.