Olje og gass

Norge er verdens mest avanserte maritime offshorenasjon, med verdens nest største flåte av offshoreskip og rigger.

Stabil politikk sikrer omstillingen

Innenfor rammene av klimapolitikken, kompetansen og utviklingskraften i petroleumsnæringen trengs også for å utvikle nye næringer på norsk sokkel som havvind, hydrogen, karbonfangst og -lagring og mineralutvinning.

Forutsigbarhet og stabilitet rangeres av hele 94 prosent av rederiene som den klart viktigste faktoren for å sikre en attraktiv norsk sokkel. Det er avgjørende med gode rammebetingelser for energinæringen, å opprettholde norsk kompetanse i den maritime klyngen og sikre nye arealer.

 

Norske rederier hadde 130 milliarder kroner i total omsetning fra petroleumssektoren i 2021. Dette utgjør en andel av de totale inntektene for rederiene på 57 prosent.