Konkraft Rapport 2023

Publisert 22. juni 2023

KonKraft: Klimastrategi mot 2030 og 2050

Konkraft Rapport 2023

Rapporten viser at rederiene er godt i gang med å kutte utslipp i sine operasjoner. For å få fart på omstillingen er det imidlertid behov for nye virkemidler. Differansekontrakter og CO2 fond er tiltak som vil bidra til å redusere prisforskjellen mellom fossil og fornybar energi og som vi har tro på at vil føre til ytterligere utslippskutt og bidra til at vi når målet om en klimanøytral flåte i 2050.