Portrett av Viggo Bondi

Viggo Bondi

Konstituert administrerende direktør Direktør arbeidsgiveravdelingen

Viggo Bondi er direktør og advokat og leder av Arbeidsgiveravdelingen. Han er styreleder i Maritime Law Committee i International Chamber of Shipping (ICS) og styreleder i Legal Advisory Committee i European Community Shipowners’ Association (ECSA). 

Han har vært ansatt som advokat i Norges Rederiforbund siden 1994 og har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo (1987). Viggo har møterett for Høyesterett (2010). Før han begynte i Rederiforbundet arbeidet han fire år som advokat i advokatfirmaet Haavind. Han har undervist i bl.a. offentlig rett på Universitet i Oslo. Viggo deltar jevnlig som sensor i sjørett og andre juridiske fag på juridisk fakultet på Universitet i Oslo.