Portrett av Thomas Saxegaard

Thomas Saxegaard

Seksjonsleder

Thomas Saxegaard er seksjonsleder i avdeling for politikk og analyse. Thomas har utstrakt kontakt med medlemmene for å sikre analyse, innsikt og utforming av politikk på maritime områder. Han jobber opp mot Stortinget og regjeringsapparatet for å fremme en fremtidsrettet maritim politikk. Thomas er sentral i Rederiforbundets alliansearbeid og bidrar blant annet i Maritimt Forum og KonKraft. Thomas er sekretær for Rederiforbundets Gruppe for Offshore Servicefartøyer (GOS) og styremedlem i Rederiforbundets representasjon i Brasil (www.abran.org). Han svarer gjerne på henvendelser som gjelder næringspolitiske rammebetingelser og myndighetskontakt.

Thomas har samfunnsøkonomisk embetseksamen fra Universitet i Oslo med høyere avdeling fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Thomas har hatt ulike stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet, Maritimt Forum og DnB.