Portrett av Pål Tangen

Pål Tangen

Forhandlingsdirektør - Advokat

Pål Tangen er advokat og forhandlingsdirektør med ansvar for alle forbundets tariffavtaler gjeldende for sjøfolk og offshorearbeidere nasjonalt og internasjonalt. Han er av Rederiforbundets Generalforsamling oppnevnt som leder av Utenriksfartens Forhandlingsutvalg (UFU) og nestleder i Offshoreentreprenørenes Forhandlingsutvalg (OFU). I tillegg til å fremforhandle, revidere og drive rådgivning i tilknytning til avtaleporteføljen har han ansvar for oppfølgingen mot forsikringsselskapene og -meglerne som leverer produkter og tjenester knyttet til avtalte pensjons- og forsikringsvilkår. Videre deltar han som forbundets representant i Labour Affair Committee i International Chamber of Shipping (ICS) og som delegat i International Labour Organization (ILO) som reviderer MLC-2006. Han er også styreleder i ATEP som er ansvarlig for Rederiforbundets kadettprosjekt på Filippinene.

Pål ble ansatt i forbundet i 2002 og har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo (2002) og fikk møterett for Høyesterett i 2019. Han har i tillegg et utdanningsløp gjennom Forsvaret som inkluderer befalsskole, Sjøkrigsskolen (OM-1992), Sjøforsvarets Stabsskole (2000) og Forsvarets Høyskole – Sjefskurset (2011).