Portrett av Nina Sand

Nina Sand

Arkivmedarbeider

Nina Sand har jobbet som arkivmedarbeider i Norges Rederiforbund siden 2012. Hun er ansvarlig for postmottak og forbundets arkiv som inneholder arkivmateriale fra 1909 til i dag. Nina er også en del av sekretariatet til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) hvor hun er kontaktperson for tilskudd til opplæringsstillinger.

Nina har en bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra Høgskolen i Oslo og er høyskolekandidat i økonomi- og administrasjon fra Høgskolen i Molde. Hun har tidligere jobbet som bibliotekar i videregående skole og som regnskapsmedarbeider.