Portrett av Lars Christian Tønder

Lars Christian Tønder

Seksjonsleder - Advokat

Lars Tønder er seksjonsleder og advokat. Han arbeider med skatte- og avgiftssaker, herunder problemstillinger som knytter seg til de særskilte skattereglene for rederier. I tillegg arbeider Lars med endringer i skatte- og avgiftsregelverket, samt andre sentrale regelverk for rederinæringen. Lars er også sekretær for Rederiforbundets Utvalg for skatt og kapitaltilgang.

Lars er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo (2005). Han har tidligere arbeidet med skatterett i advokatfirma og i Finansdepartementet. Lars kom til Rederiforbundet i januar 2011.