Portrett av Kristine Godal Mohr

Kristine Godal Mohr

HR-manager

Kristine Godal Mohr er HR Manager i Rederiforbundet. Hennes oppgaver er blant annet å lede og utvikle Rederiforbundets HR-prosesser, koordinere rekruttering, sørge for målrettet kompetanse og kultur i forbundet og bistå og veilede medarbeidere og ledere i henvendelser knyttet til HR og personalhåndtering. Kristine har videre ansvar for lønns- og sysselsettingsstatistikk og oppdatering av forbundets tariffavtaleportefølje. 

Kristine har en Cand.Polit-grad fra Universitetet i Bergen med hovedfag i sosiologi. Hun kom fra en stilling som personalsjef i Maersk Drilling Norge, Stavanger, og har tidligere jobbet som rådgiver ved Statens arbeidsmiljøinstitutt på avdeling for Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Kristine startet i Rederiforbundet i januar 2011.