Portrett av Jon Yngve Larsen

Jon Yngve Larsen

Økonomidirektør

Jon Yngve er økonomidirektør i Rederiforbundet. Ansvarsområdet hans omfatter den løpende økonomiske styringen av organisasjonen, Rederiforbundets eiendom samt forvaltningen av forbundets investeringer.

Jon Yngve startet som økonomisjef i Norges Rederiforbund august 2013. Han kom fra stillingen som manager i revisjon og rådgivning i Ernst & Young AS. Jon Yngve er statsautorisert revisor, siviløkonom og master i regnskap og revisjon fra henholdsvis Norges Handelshøyskole og BI Handelshøyskolen.