Portrett av Jahn Viggo Rønningen

Jahn Viggo Rønningen

Fagsjef skipssikkerhet

Jahn Viggo Rønningen er fagsjef skipssikkerhet i Avdeling for internasjonalt samarbeid og klima. Han har særlig ansvar for Norges Rederiforbunds aktiviteter innenfor fagområdet sikkerhet for skip, deriblant internasjonal og nasjonal regelverksutvikling samt tekniske sikkerhets-, klima- og miljøspørsmål. Han er utvalgssekretær for Rederiforbundets Driftsutvalg for Skip (DUS), Kjemikalieskipsutvalget (KSU) og Gruppen for Offshore Servicefartøyer - forum for Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet (GOS KHMS). 

Jahn Viggo har vært i Rederiforbundet siden 2009. Han kom fra Höegh Autoliners/Höegh Fleet Services hvor han har hatt forskjellige stillinger som blant annet Port Captain, Marine Superintendent og Senior Manager Port Services. Før det seilte han gradene fra kadett til overstyrmann om bord på Wilh. Wilhelmsens container/roro skip globalt.

Han har en Bachelor i Nautikk (BSc) fra Høgskolen i Vestfold og Master i Maritim Ledelse (MSc) fra Høgskolen i Sørøst-Norge.