Portrett av Helene Tofte

Helene Tofte

Direktør internasjonalt samarbeid og klima

Helene Tofte leder Avdeling for internasjonalt samarbeid og klima i Rederiforbundet. Hun har det overordnede ansvaret for forbundets internasjonale arbeid og forbundets klimaarbeid, og følger særlig de internasjonale klimaprosessene og forbundets arbeid i det internasjonale rederiforbundet (ICS) tett.

Helene har vært ansatt i Norges Rederiforbund siden 2012. Før hun kom til Rederiforbundet jobbet hun seks år i Brussel med politisk arbeid opp mot EU-systemet. Helene er utdannet statsviter fra Bath University i England og Charles University i Tsjekkia. Hun gjennomførte Forsvarets Sjefskurs høsten 2022.