Portrett av Heidi Kaspara Kilemo

Heidi Kaspara Kilemo

Rådgiver

Heidi Kaspara Kilemo er rådgiver i avdelingen for nasjonal politikk og analyse. Hun følger prosesser innen næringspolitiske spørsmål og rundt klima.

Kilemo er også styresekretær for Rederiforbundets Gruppe for Short Sea og sitter i styret til Short Sea Promotion Centre.  

Kilemo har en bachelor i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen og University of Queensland, og en master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.