Heidi Kilemo

Rådgiver

Heidi Kilemo er rådgiver i avdelingen for nasjonal politikk og analyse. Hun følger prosesser innen næringspolitiske spørsmål og rundt klima.

Kilemo har en bachelor i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen og University of Queensland, og en master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.