Portrett av Heidi Hestholm

Heidi A. Hestholm

Stabsfunksjon ledelse/ Sekretær

Heidi har stabsfunksjonen for Rederiforbundets ledelse og er sekretær for arbeidsgiver- og kompetanseavdelingen. Bl.a. tilrettelegger Heidi Arbeidsgiveravdelingens konferanse- og opplæringsvirksomhet, og sørger for løpende oppdatering og publisering av forbundets tariffavtaler. Hun har også ansvaret for tildeling av Rederiforbundets gullmedalje.

Heidi kom fra Lorentzen Skibs A/S til Norges Rederiforbund i 1987.