Portrett av Hanne Kolstad

Hanne E. Kolstad

Statistiker

Hanne Kolstad er statistiker i Norges Rederiforbund, og jobber i avdelingen for politikk og analyse. Hun utarbeider og publiserer flåtestatistikk for den norskkontrollerte utenriksflåten kvartalsvis, og er også involvert i Rederiforbundets årlige konjunkturrapport. Tall som produseres omfatter blant annet flåtestørrelse, flåtealder, ordrebok og anløpsstatistikk. Hanne har lang fartstid i Rederiforbundet, og kan svare på litt av hvert, og særlig forespørsler som har med skip og rederier å gjøre. Hun har god oversikt over medlemsmassen i forbundet, og organiseringen av disse.

Hanne startet i Rederiforbundet i 1995, og har med det bred erfaring innen sitt felt.