Portrett av Erlend Vasshus

Erlend Vasshus

Advokat

Erlend Vasshus er advokat og arbeider i hovedsak med ulike arbeidsrettslige problemstillinger knyttet til riggvirksomhet. Han er sekretær i Gruppen for offshoreentreprenører (GOE) og Rederiforbundets representant i Regelverksforum og Offshore Norges fagnettverk for sikkerhets- og beredskapsopplæring.

Erlend kom til Rederiforbundet i 2019. Før dette var han seks år i Arbeids- og sosialdepartementet hvor han blant annet arbeidet med HMS i petroleumsvirksomheten. Erlend har også jobbet seks år på borerigg.