Portrett av Erik Gjerdene

Erik Gjerdene

Direktør administrasjon og finans

Erik Gjerdene er direktør i Rederiforbundet med ansvar for forvaltningen av forbundets kapital og eiendom, samt driften av forbundets administrative støttefunksjoner. Han er styreleder for stiftelsene Norwegian Training Center Manila og Sjømannshjelpen, og styremedlem i SINTEF Ocean. 

 

Erik er utdannet siviløkonom med en master i økonomisk styring fra Aalborg Universitet, og har siden 1994 vært ansatt i Rederiforbundet, og har vært representert i forbundets ledergruppe siden 1998.