Christine Wiig jobber som sekretær i avdelingene for Politikk og Analyse og Kommunikasjon. Hennes primæroppgave er å organisere Rederiforbundets større og mindre arrangementer som Årskonferansen, Arendalsuka, Nor-Shipping mm. i tillegg til medlemsmøter og åpne seminarer. Hun håndterer til daglig også de løpende oppgavene i avdelingene. Hun er i tillegg knyttet til Maritimt Forum sentralt som styresekretær og administrativ support.

Før Christine begynte i Rederiforbundet i 2014, jobbet hun 7 år i Kistefos AS som PA og kontoradministrator. 

Christine har utdannelse fra Handelshøyskolen BI og Høyskolen i Østfold.