Portrett av Charlotte Demeer Strøm

Charlotte Demeer Strøm

Seksjonsleder

Strøm er seksjonsleder for internasjonal politikk i Avdeling for nasjonal og internasjonal næringspolitikk. Hun er også styresekretær for Gruppen for Deep Sea.


Charlotte har vært i Rederiforbundet siden 2009. Hun har mangeårig erfaring fra Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet, hvor hun har jobbet med skipsfartspolitiske saker med særskilt vekt på EU/EØS-saker og bilaterale forhold knyttet til markedsadgang og forhandlinger. Charlotte er utdannet jurist fra UiO.