Portrett av Are Gauslaa

Are Gauslaa

Juridisk direktør

Are Gauslaa er juridisk direktør og advokat. I tillegg til å være fagansvarlig, styresekretær, sekretær i Rettsutvalget og ansvarlig for medlemskaps- og vedtektspørsmål, prosederer han jevnlig saker for Arbeidsretten og de alminnelige domstolene. Han arbeider også med forhandlinger og de fleste andre spørsmål som faller inn under arbeidsgiveravdelingens ansvarsområde. Han har særlig kompetanse på offshore-segmentenes spesielle avtaler og regelverk, og problemstillinger som oppstår i grensesnittet maritim og offshore.

Are har vært i Rederiforbundet siden 2006 og har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo (2000). Han har tidligere arbeidet fem år i Hovedorganisasjonen Virke, og har mer enn 20 års erfaring som arbeidslivsadvokat. Are har også vært dommerfullmektig.