Oppdatering17. mars 2023

Søkertallene går opp for maritime yrkesfag: - Vi er på rett kurs

Denne uken ble søkertallene fra Samordnet opptak offentliggjort. Fasiten viser at maritime utdanninger er i vinden, og at flere har fattet interesse for en maritim karriere.

Sammenlignet med i 2022 har 10 prosent flere søkt seg til maritime videregående kurs, og ser vi tilbake til 2021 er økningen på hele 24 prosent.

- Norge har en stolt posisjon som en ledende maritim nasjon. Næringen står overfor store endringer i årene fremover som innebærer store muligheter. Vi skal utvikle teknologi og løsninger for klimanøytral skipsfart og ta i bruk ny digital teknologi både om bord på skip og på land. Dette vil skape jobber og inntekter for Norge, samtidig som vi løser utfordringer for verden. I dette arbeidet må vi som næring rekruttere så mange kloke hoder som vi kan. Derfor er vi glade for at flere og flere har fått øynene opp for mulighetene for en maritim karrierevei, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.  

Økningen blant antall kvinner som søker maritime yrkesfag er på 24 prosent sammenlignet med fjoråret, og svimlende 59 prosent sammenlignet med 2021.

- Vi er spesielt glade for at flere jenter har søkt seg til maritime fag; vi trenger flere kvinner inn i næringen. I Maritim Karriere, en rekrutteringskampanje Norges Rederiforbund har i samarbeid med Maritimt Forum, er vi opptatt av å formidle at dette er en næring som passer for alle. Alt tyder på at kampanjen og innsatsen som forbundet har lagt ned i rekrutteringsarbeidet har god effekt, sier Tuva Kantardjiev Wettland, rådgiver i Norges Rederiforbund.

Kampanjen henvender seg blant annet til ungdomsskoleelever som skal søke seg inn på videregående opplærings gjennom sosiale medier, med videoer og annet som beskriver arbeidshverdagen – både til sjøs og på land.

Oppdateringer13. juni 2024

Sea1 Offshore er årets maritime lærebedrift

Hvert år deler Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) ut prisen «Årets Maritime Lærebedrift» til bedrifter som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket.

Årets pris ble tildelt Sea1 Offshore (tidl. Siem Offshore) av fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss ombord på Christian Radich.  

Gjennom Christian Radichs Windjammer-program tar Sea1 Offshore imot unge i alderen 16 - 25 år som står utenfor utdanning, opplæring eller skole, og gir dem praktisk opplæring som lettmatroser. Rederiet tar også imot kadetter fra fagskolene som ønsker å utdanne seg til styrmenn og maskinister. Totalt har selskapet over 20 aktive opplæringsstillinger

SNMK legger vekt på at rederiet bidrar til å løfte matrosyrket og at de også satser på ungdom som står utenfor arbeidslivet. De trekker fram at det er viktig for fremtiden til skipsnasjonen Norge at rederiene gjør en innsats for å tiltrekke seg lærlinger.  SNMK består av representanter fra hele maritim næring.

Les hele pressemeldingen fra SNMK her. 

Oppdateringer04. juni 2024

Hagland bestiller fire nye skip

Skipet «Hagland Pioneer» sjøsettes i mai 2022

 Hagland Shipping har inngått kontrakt med Royal Bodewes i Nederland for bygging av fire selvlossende bulkskip på ca. 5000 DWT. Skipene legger opp til nullutslipp i havn og betydelige reduksjoner av utslipp til havs.  

Hagland Shipping fikk november 2023 overlevert siste skip av tre nybygg hos Royal Bodewes. De nye skipene vil være av samme design, men med flere nyvinninger som ytterligere vil redusere utslippene. Sammenlignet med de eldste skipene i Haglands eksisterende flåte forventes skipene å redusere CO2-utslippet med 40-50% og NOx-utslippet med 90-95% fra levering.  

Prosjektet har fått støtte fra flåtefornyelsesprogrammet for nærskipsfarten.

Les mer om Haglands energieffektvisering i Konjunkturrapporten 2024. 

Oppdateringer24. mai 2024

Flyteriggoppgjøret er i havn

Norges Rederiforbund kom om morgenen 24. mai til enighet etter to dager med forhandlinger med fagforbundene Styrke (tidligere Industri Energi), SAFE og De Samarbeidende Organisasjonene (DNMF og NSOF) om i hovedoppgjøret for ansatte på flyttbare innretninger og plattformboring på norsk sokkel.

Enighet innebærer et generelt tillegg til alle på minimum 43.000,- og en styrking av innskuddssatsene i pensjonsordningen samt justeringer av tilleggssatser for ulempe m.v.

Rederiforbundets forhandlingsdelegasjon ble ledet av Geir Sjøberg, administrerende direktør i AKOFS Offshore.

- Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet i årets riggoppgjør som er i tråd med næringen for øvrig. Det har vært krevende forhandlinger som involverer én arbeidsgiver- og tre arbeidstakerorganisasjoner med parallelle tariffavtaler, men vi kom i havn med et resultat alle kan stå inne for, sier Sjøberg.

Eventuelle mediehenvendelser rettes til kommunikasjonsdirektør Christine Korme.

Oppdateringer23. mai 2024

Pressevakt +47 917 21 575

For henvendelser fra presse, ring: +47 917 21 575

Press enquiries: +47 917 21 575

Oppdateringer22. mai 2024

Forhandlingene i flyteriggoppgjøret er i gang

22. og 23.mai forhandler Norges Rederiforbund med IE-FLT, SAFE og DSO om revisjon av avtalen for flyttbare innretninger og plattformboring på norsk kontinentalsokkel.

Årets forhandlinger er et hovedoppgjør hvor det også er adgang til å fremme krav om endringer av tekniske bestemmelser i tillegg til lønn. Partene har som mål å komme til enighet innen midnatt til den 24.mai

Rederiforbundets forhandlingsdelegasjon blir ledet av Geir Sjøberg som til daglig er administrerende direktør i AKOFS Offshore.