Oppdatering07. februar 2024

NORMA Cyber skal gi operativ støtte til myndighetene på maritim cybersikkerhet

Norske myndigheter har valgt Norwegian Maritime Cyber Resilience Centre (NORMA Cyber) som samarbeidspartner for arbeidet med maritim sektor respons (SRM). Dette er en anerkjennelse av den kompetansen og kapasiteten Norma Cyber har bygget opp siden oppstarten for tre år siden.

Oppdraget ble gitt til NORMA Cyber av Kystverket, som sammen med Sjøfartsdirektoratet er beredskapsmyndighet for maritim sektor. Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har tildelt Kystverket rollen som sektorvis responsmiljø (SRM) for maritim sektor, og det er Kystverket som er NORMA Cybers oppdragsgiver.     

NORMA Cyber skal blant annet formidle relevant og aktuelle sårbarhetsvarsler for maritim sektor, og bidra til at aktørene i størst mulig omfang melder tilbake om mulige IKT-sikringshendelser. Videre skal NORMA Cyber gi råd til  ekstraordinære situasjoner og hendelser relatert til IKT-sikring, og bidra til håndtering og oppfølging av varsler og rapporter.

-        NORMA Cyber startet som et bransjeinitiativ hvor flere virksomheter i næringen gikk sammen om å samarbeide innen cybersikkerhet. Nå har vi vokst til mer enn 110 medlemsvirksomheter og vi har bygd opp nisjekompetanse for maritim næring. Det er gledelig å se at vi også kan bidra inn mot norske myndigheter og her er det store synergier siden vi alle ønsker å oppnå det samme. Vi ser frem til å støtte Kystverket, men samtidig fortsettet arbeidet med å videreutvikle våre medlemstjenester sier dagglig leder Lars Benjamin Vold. i NORMA Cyber

Dette oppdraget innebærer blant annet at NORMA Cyber, sammen med oppdragsgiver, inngår i relevante fora hos Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NCSC). Videre vil NORMA Cyber få et større informasjonstilfang, og ansvar for å dele aktuell informasjon innad i maritim sektor. I sum vil de oppgavene NORMA Cyber skal ivareta, bidra til å støtte det viktige oppdrag for å sikre maritim sektor, som med sine havner, skip og landorganisasjoner er kritisk for infrastruktur, handel og beredskap.  

Oppdateringer13. juni 2024

Sea1 Offshore er årets maritime lærebedrift

Hvert år deler Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) ut prisen «Årets Maritime Lærebedrift» til bedrifter som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket.

Årets pris ble tildelt Sea1 Offshore (tidl. Siem Offshore) av fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss ombord på Christian Radich.  

Gjennom Christian Radichs Windjammer-program tar Sea1 Offshore imot unge i alderen 16 - 25 år som står utenfor utdanning, opplæring eller skole, og gir dem praktisk opplæring som lettmatroser. Rederiet tar også imot kadetter fra fagskolene som ønsker å utdanne seg til styrmenn og maskinister. Totalt har selskapet over 20 aktive opplæringsstillinger

SNMK legger vekt på at rederiet bidrar til å løfte matrosyrket og at de også satser på ungdom som står utenfor arbeidslivet. De trekker fram at det er viktig for fremtiden til skipsnasjonen Norge at rederiene gjør en innsats for å tiltrekke seg lærlinger.  SNMK består av representanter fra hele maritim næring.

Les hele pressemeldingen fra SNMK her. 

Oppdateringer04. juni 2024

Hagland bestiller fire nye skip

Skipet «Hagland Pioneer» sjøsettes i mai 2022

 Hagland Shipping har inngått kontrakt med Royal Bodewes i Nederland for bygging av fire selvlossende bulkskip på ca. 5000 DWT. Skipene legger opp til nullutslipp i havn og betydelige reduksjoner av utslipp til havs.  

Hagland Shipping fikk november 2023 overlevert siste skip av tre nybygg hos Royal Bodewes. De nye skipene vil være av samme design, men med flere nyvinninger som ytterligere vil redusere utslippene. Sammenlignet med de eldste skipene i Haglands eksisterende flåte forventes skipene å redusere CO2-utslippet med 40-50% og NOx-utslippet med 90-95% fra levering.  

Prosjektet har fått støtte fra flåtefornyelsesprogrammet for nærskipsfarten.

Les mer om Haglands energieffektvisering i Konjunkturrapporten 2024. 

Oppdateringer24. mai 2024

Flyteriggoppgjøret er i havn

Norges Rederiforbund kom om morgenen 24. mai til enighet etter to dager med forhandlinger med fagforbundene Styrke (tidligere Industri Energi), SAFE og De Samarbeidende Organisasjonene (DNMF og NSOF) om i hovedoppgjøret for ansatte på flyttbare innretninger og plattformboring på norsk sokkel.

Enighet innebærer et generelt tillegg til alle på minimum 43.000,- og en styrking av innskuddssatsene i pensjonsordningen samt justeringer av tilleggssatser for ulempe m.v.

Rederiforbundets forhandlingsdelegasjon ble ledet av Geir Sjøberg, administrerende direktør i AKOFS Offshore.

- Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet i årets riggoppgjør som er i tråd med næringen for øvrig. Det har vært krevende forhandlinger som involverer én arbeidsgiver- og tre arbeidstakerorganisasjoner med parallelle tariffavtaler, men vi kom i havn med et resultat alle kan stå inne for, sier Sjøberg.

Eventuelle mediehenvendelser rettes til kommunikasjonsdirektør Christine Korme.

Oppdateringer23. mai 2024

Pressevakt +47 917 21 575

For henvendelser fra presse, ring: +47 917 21 575

Press enquiries: +47 917 21 575

Oppdateringer22. mai 2024

Forhandlingene i flyteriggoppgjøret er i gang

22. og 23.mai forhandler Norges Rederiforbund med IE-FLT, SAFE og DSO om revisjon av avtalen for flyttbare innretninger og plattformboring på norsk kontinentalsokkel.

Årets forhandlinger er et hovedoppgjør hvor det også er adgang til å fremme krav om endringer av tekniske bestemmelser i tillegg til lønn. Partene har som mål å komme til enighet innen midnatt til den 24.mai

Rederiforbundets forhandlingsdelegasjon blir ledet av Geir Sjøberg som til daglig er administrerende direktør i AKOFS Offshore.