Oppdatering19. oktober 2023

Enighet i NOR- forhandlingene

Det kom til enighet mellom partene i  mellomoppgjøret for NOR-skip i utenriksfart om et generelt tillegg på 5,8% med virkning fra 1. november 2023.

Det er gitt et særlig tillegg for ansatte på offshorefartøyet på ytterligere 0,7%. Norges Rederiforbund forhandlet med  Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

 

Oppdateringer24. mai 2024

Flyteriggoppgjøret er i havn

Norges Rederiforbund kom om morgenen 24. mai til enighet etter to dager med forhandlinger med fagforbundene Styrke (tidligere Industri Energi), SAFE og De Samarbeidende Organisasjonene (DNMF og NSOF) om i hovedoppgjøret for ansatte på flyttbare innretninger og plattformboring på norsk sokkel.

Enighet innebærer et generelt tillegg til alle på minimum 43.000,- og en styrking av innskuddssatsene i pensjonsordningen samt justeringer av tilleggssatser for ulempe m.v.

Rederiforbundets forhandlingsdelegasjon ble ledet av Geir Sjøberg, administrerende direktør i AKOFS Offshore.

- Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet i årets riggoppgjør som er i tråd med næringen for øvrig. Det har vært krevende forhandlinger som involverer én arbeidsgiver- og tre arbeidstakerorganisasjoner med parallelle tariffavtaler, men vi kom i havn med et resultat alle kan stå inne for, sier Sjøberg.

Eventuelle mediehenvendelser rettes til kommunikasjonsdirektør Christine Korme.

Oppdateringer23. mai 2024

Pressevakt +47 917 21 575

For henvendelser fra presse, ring: +47 917 21 575

Press enquiries: +47 917 21 575

Oppdateringer22. mai 2024

Forhandlingene i flyteriggoppgjøret er i gang

22. og 23.mai forhandler Norges Rederiforbund med IE-FLT, SAFE og DSO om revisjon av avtalen for flyttbare innretninger og plattformboring på norsk kontinentalsokkel.

Årets forhandlinger er et hovedoppgjør hvor det også er adgang til å fremme krav om endringer av tekniske bestemmelser i tillegg til lønn. Partene har som mål å komme til enighet innen midnatt til den 24.mai

Rederiforbundets forhandlingsdelegasjon blir ledet av Geir Sjøberg som til daglig er administrerende direktør i AKOFS Offshore.

Oppdateringer15. mai 2024

Enighet i tariffoppgjøret for ansatte på NOR-registrerte passasjerskip i kystfart

Det ble onsdag kveld oppnådd enighet i forhandlingene. Partene er enige om en ramme på 5,35 prosent.

- Oppgjøret har både en god økonomisk og sosial profil og hensyntar noen krevende år for næringen. Vi er fornøyd med å komme i mål med Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømansforbund i egne forhandlinger, sier Pål Tangen, forhandlingsdirektør i Rederiforbundet. 

Oppdateringer14. mai 2024

Forhandlingene i kystruteoppgjøret er i gang

Forhandlinger i kystruteoppgjøret i Rederiforbundets lokaler 2024

14-15. mai forhandler Norges Rederiforbund med Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund i hovedoppgjøret for Kystruten NOR.

Frist for enighet er midnatt 15. mai.