Oppdatering02. mars 2023

"Uncharted Waters" - Årskonferansen 21. mars

Norges Rederiforbunds Årskonferanse finner sted 21. mars på SAS-hotellet på Holbergs plass i Oslo. Årets tittel og tema "Uncharted Waters" eller på norsk ukjent farvann reflekterer tiden vi befinner oss i og de muligheter og valg maritim næring står overfor. 

 

På scenen får du møte en rekke kunnskapsrike innledere og bidragsytere innenfor felt som geopolitikk og energitransisjon. Du kan lese mer om disse personene her. 

Vi deler også ut Heyerdahlprisen på årets konferanse. Vi har i år fått inn et rekord antall av kandidater til prisen. Den deles ut til kandidater fra den maritime næringen som bidrar til et bedre globalt miljø.

Norsk maritim politikk  

Naturlig nok vil norsk maritim politikk og rammevilkår også bli diskutert. I usikre tider er det svært viktig for næringen at de norske rammevilkårene er stabile. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og leder i Høyre Erna Solberg holder innlegg og blir fult opp med spørsmål av administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg. Denne sekvensen foregår på norsk, men blir overtsatt for vårt engelske publikum. 

Mer om program og klokkeslett finner du her.

Oppdateringer24. mai 2023

Brudd i flyteriggoppgjøret

- Vi oppnådde dessverre ikke enighet med SAFE, Industri Energi og DSO i mellomoppgjøret for ansatte på flyttbare innretninger og plattformboring på faste installasjoner på norsk sokkel.

- Jeg konstaterer at de ikke aksepterer et tilbud som er på linje med det som er avtalt ellers i næringen og som hensyntar markedssituasjonen i vårt segment, sier forhandlingsleder for Norges Rederiforbund, Geir Sjøberg som til daglig er CEO i AKOFS Offshore.

Oppgjøret går nå til Riksmekling som antas å finne sted medio juni.

Oppdateringer23. mai 2023

Havila Foresight satte Mongstad-rekord

I begynnelsen av mai passerte Havila Foresight milepælen 2000 turer fra CCB Mongstad ut til feltene i Nordsjøen. 

Så langt en kjenner til ved CCB Mongstad er det ikke andre enkelt-skip som har samlet seg en slik Mongstad-erfaring. Rekorden ble markert med besøk om bord både frå basen, rederiet og fra Equinor som har hatt båten i arbeid siden den var ny i 2007.

Operations Director i Havila Shipping, Runar Smådal, trekker frem det jevnne, langvarige og gode arbeidet fra mannskap og skip.

- Det er jevnt arbeid og drift hele tiden, og vi er imponerte over mannskapet som leverer kvalitet hver eneste dag på rundtur etter rundtur. Det er resultatet av godt sjømannskap og gode rutiner om bord.

Også kaptein Runar Frøytun tek fremhever mannskapet som en suksessfaktor.

- Med så intens drift er det utfordrende å både sørge for både planlagt vedlikehold og rutekjøring, men det går bra når en har med seg et godt mannskap. Det er mannskapet som utgjør båten. Og så er det selvsagt avgjerønde at vi har god kommunikasjon med oppdragsgiver og rederi.

18 ganger rundt ekvator

I forbindelse med markeringen hadde Runar Smådal funnet frem kalkulatoren og lekt litt med tal.

Med utgangspunkt i 5596 dager på kontrakt for tidlegere Statoil og nå Equinor, så har Havila Foresight i snitt brukt 2,8 dager per tur – ut fra Mongstad til Trollfeltet, Oseberg, Gullfaks og tilbake. Da Havila Foresight passerte 1000 turer fra Mongstad, mente kapteinen om bord at dei også passerte ein million last (bulk og dekk), så da er en nok på over to millioner tonn ved passering av 2000 turer.

De 2000 turane tilsvarer nesten 390.000 nautiske mil eller 18 gonger rundt jorda ved ekvator.

Oppdateringer31. mars 2023

Stella Maris får letetillatelse til lagring av CO2

Olje- og energidepartementet har gitt to nye letetillatelser knyttet til CO2-lagring under lagringsforskriften på norsk kontinentalsokkel i Nordsjøen. En av dem går til Stella Maris CCS AS, et datterselskap under Altera Infrastructure Group og Wintershall Dea Norge AS.

— Etablering av kommersiell fangst og lagring av CO2 er viktig for at verden skal nå målene i Parisavtalen. Tildelingen av disse to nye tillatelsene bidrar til at Norge kan spille en viktig rolle når det gjelder å etablere kommersiell, storskala CO2-lagring for europeiske utslippskilder, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

De to letetillatelsene som er tilbudt ligger i sørlige del av Nordsjøen. Den østlige tillatelsen tilbys til en gruppe bestående av Aker BP ASA og OMV (Norge) AS. Den nordvestlige tillatelsen tilbys til en gruppe bestående av Wintershall Dea Norge AS og Altera Infrastructure Group gjennom sitt datterselskap Stella Maris CCS AS, skriver departementet i sin pressemelding.

Lagringen vil ha en årlig kapasitet anslått til 7 millioner tonn per år (Mtpa), og ligger 100 kilometer sørvest for Egersund.

Det er fjerde gang det tildeles areal for lagring av CO2 etter lagrinsforskirften. Dette er det femte og sjette arealet som tildeles for lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel.

Om Stella Maris

Stella Maris CCS er en storskala, fleksibel, skalerbar maritim logistikkløsning for CO2 fangst fra industrielle kilder. Løsningen inkluderer alt fra innsamling til oppbevaring.

Ambisjonen til Stella Maris er å tilby kostnadseffektive flytende CCS-infrastrukturløsninger for et globalt marked, hverken begrenset til størrelse eller geografisk plassering. Stella Maris skal håndtere CO2-volumer som utgjør en reell forskjell, og den samlede ambisjonen er å bli en global aktør som bidrar til at klimamålene blir oppnådd.

Prosjektet Stella Maris er et godt eksempel på hvordan norsk Nordsjø-kompetanse setter fart på det grønne skiftet. Norsk ekspertise fra offshore og maritim næring er med på å snu verdikjeden fra produksjon av olje og gass til å føre klimagassene ned igjen i havbunnen.

Mer fra selskapene her

Oppdateringer17. mars 2023

Søkertallene går opp for maritime yrkesfag: - Vi er på rett kurs

Denne uken ble søkertallene fra Samordnet opptak offentliggjort. Fasiten viser at maritime utdanninger er i vinden, og at flere har fattet interesse for en maritim karriere.

Sammenlignet med i 2022 har 10 prosent flere søkt seg til maritime videregående kurs, og ser vi tilbake til 2021 er økningen på hele 24 prosent.

- Norge har en stolt posisjon som en ledende maritim nasjon. Næringen står overfor store endringer i årene fremover som innebærer store muligheter. Vi skal utvikle teknologi og løsninger for klimanøytral skipsfart og ta i bruk ny digital teknologi både om bord på skip og på land. Dette vil skape jobber og inntekter for Norge, samtidig som vi løser utfordringer for verden. I dette arbeidet må vi som næring rekruttere så mange kloke hoder som vi kan. Derfor er vi glade for at flere og flere har fått øynene opp for mulighetene for en maritim karrierevei, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.  

Økningen blant antall kvinner som søker maritime yrkesfag er på 24 prosent sammenlignet med fjoråret, og svimlende 59 prosent sammenlignet med 2021.

- Vi er spesielt glade for at flere jenter har søkt seg til maritime fag; vi trenger flere kvinner inn i næringen. I Maritim Karriere, en rekrutteringskampanje Norges Rederiforbund har i samarbeid med Maritimt Forum, er vi opptatt av å formidle at dette er en næring som passer for alle. Alt tyder på at kampanjen og innsatsen som forbundet har lagt ned i rekrutteringsarbeidet har god effekt, sier Tuva Kantardjiev Wettland, rådgiver i Norges Rederiforbund.

Kampanjen henvender seg blant annet til ungdomsskoleelever som skal søke seg inn på videregående opplærings gjennom sosiale medier, med videoer og annet som beskriver arbeidshverdagen – både til sjøs og på land.

Oppdateringer17. februar 2023

Eksfin stiller med lån når Edda Wind bygger tre nye havvindfartøy med norsk utstyr

Eksfin har sammen med Sparebanken Vest og Crédit Agricole Corporate and Investment Bank signert en låneavtale med Haugesund-rederiet Edda Wind på 120 millioner Euro tilsvarende 1,3 milliarder kroner for bygging av tre serviceskip til havvindindustrien. Transaksjonen sikrer store leveranser for norske maritime leverandører.

Her deltar Eksfin i finansieringen gjennom et lån på 55 millioner Euro, tilsvarende 600 millioner kroner som tilsvarer verdien av norsk design og utstyrsleveranser til skipene som skal bygges. Det første skipet forventes levert fra det spanske verftet Astilleros Gondan i slutten av september i år, mens de to andre forventes levert i andre og tredje kvartal 2024. Edda Wind utvikler, bygger og drifter fartøy for den internasjonale havvindindustrien.

- Å bygge en posisjon i internasjonal havvind er en strategisk prioritering for norsk maritim næring, og for oss i Eksfin. Denne låneavtalen viser at Eksfin sammen med bankene kan tilby konkurransedyktig finansiering som sikrer store eksportkontrakter for norske maritime utstyrsleverandører, sier Olav Rygg, avdelingsdirektør for storkunder i Eksfin.