Årskonferansen 21. mars «Uncharted Waters»

Rederiforbundets Årskonferanse finner i år sted 21. mars på Radisson Blue Skandinavia på Holbergs plass i Oslo. Årets tittel og tema «Uncharted Waters» eller på norsk ukjent farvann, reflekterer tiden vi befinner oss i og de muligheter og valg maritim næring står overfor.

Illustrasjon/grafikk av scenen under årskonferansen 2023.

Vi lever i usikre tider. Krig i Europa og geopolitiske spenninger i Asia skaper en splittet verden. En splittet verden som etterlater en klima- og energikrise i sitt kjølvann. Disse utfordringene kan ikke møtes alene, og organisasjoner som vår er i en posisjon der vi kan utgjøre en forskjell. På årets konferanse vil vi utforske ukjent farvann og diskutere hvordan vi sammen kan finne løsninger.

Geopolitikk og energitransisjon

På scenen får du møte en rekke kunnskapsrike innledere og bidragsytere innenfor felt som geopolitikk og energitransisjon. Tina Fordham er en geopolitisk rådgiver og strateg som jobber i skjæringspunktet geopolitikk, finans markeder og driverne for sosial endring. Hun var i sin tid Wall Streets første analytiker innen feltet geopolitisk analyse og har i over 20 år rådgitt statsministre, militære ledere og privat næringsliv om global politisk, sikkerhetsmessig og sosioøkonomisk utvikling.

Professor Bruce Jones fra Brookings Institute har forskningsekspertise og erfaring fra politisk rådgivning innen feltet internasjonal sikkerhetspolitikk. Han har i det siste særlig jobbet med amerikansk utenriksstrategi og internasjonale stormaktsforhold. Han siste bok «To rule the Waves» tar særlig for seg hvordan kontroll over verdens havområder bidrar til å definere supermakters fremtid. Professor Bruce vil i sitt innlegg vektlegge forholdet mellom USA og Kina.

Vi er også svært glad for å ha med oss Timor Gul som leder avdelingen for energi- og teknologipolitikk hos International Energy Agency – IEA. Güls arbeidsfelt er innenfor energi, klimaendringer, oljeetterspørsel, fornybar energi og energieffektivitet. På årskonferansen vil han særlig snakke om energitransisjon.

Norsk maritim politikk 

Naturlig nok vil norsk maritim politikk og rammevilkår også bli diskutert. I usikre tider er det svært viktig for næringen at de norske rammevilkårene er stabile. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og leder i Høyre Erna Solberg holder innlegg etterfulgt av  spørsmål fra administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg. Denne sekvensen foregår på norsk, men blir overtsatt for vårt engelske publikum. 

Norske rederier i verdensklasse

Representanter for norske maritim næring vil prenestere noen av sine banebrytende internasjonale prosjekter, deriblant Höegh LNG som bidrar til Europas energisikkerhet med sine skip i tyske LNG-terminaler. Dersom norske rederier også i fremtiden skal kunne konkurrere helt i tet i verden med sine løsninger må rammevilkårene i Norge være stabile. Konferansen vil også belyse norske rammevilkår og betingelser.

Heyerdahlprisen

Hvem vinner årets Heyerdahlpris? Heyerdahlprisen ble etablert av Thor Heyerdahl og Norges Rederiforbund i 1999 og deles ut hvert andre år til kandidater fra den maritime næringen som bidrar til et bedre globalt miljø. Prisutdeler er Thor Heyerdahl jr.

Moderator

Store deler av konferansen foregår på engelsk. Moderator er Susannah Streeter. Hun har vært reporter og nyhetsanker i BBC i over 20 år. Streeter har stor kunnskap om finansielle markeder og er brukt som moderator på flere store internasjonale konferanser om klima og økonomi.

Klokkeslett og program her.