Vind vinner Heyerdahlprisen

Wallenius Wilhelmsens Orcelle Wind er tildelt Heyerdahlprisen 2023. Prisen ble delt ut av Thor Heyerdahl jr. på Rederiforbundets årskonferanse i Oslo 21. mars. Ekspertkomiteen mener Orcelle Wind, som skal bruke vind som fremdrift, kan utgjøre en «game changer» for fremtidens utslippsfrie skipsfart.

Wallenius Wilhelmsen vant Heyerdahlprisen 2023. Foto: Kilian Munch

Wallenius Wilhelmsen vant Heyerdahlprisen 2023. Foto: Kilian Munch

- Vinneren av årets Heyerdahlpris er et selskap som over tid har vist at de tar grønn omstilling på alvor. Prosjektet de utvikler har potensiale til å seile utslippsfritt på gratis energi, helt uten klimaavtrykk, uten behov for kompliserende infrastruktur og uten å konkurrere om energien med annen landbasert industri, heter det i ekspertkomiteens begrunnelse.

- Vi har store ambisjoner for å ta selskapet og bransjen inn i en nullutslippsfremtid, og er veldig glad og beæret over å motta denne prisen. Den er et tydelig symbol på at Wallenius Wilhelmsen er på riktig vei, og samtidig en veldig god motivasjon for å jobbe på videre for å realisere dette prosjektet, sier CEO i Wallenius Wilhelmsen, Lasse Kristoffersen.

Orcelle Wind skal bli et vinddrevet bil- og lastebilskip som vil kunne oppnå opptil 90 prosent reduserte utslipp på en enkel seiling, sammenlignet med dagens mest effektive fartøyer. Skipet vil bli 220 meter langt og ha lastekapasitet for mer enn 7000 biler. Prosjektet bygger videre på Oceanbird-konseptet utviklet av Wallenius Marine og teknologien vil bli testet ut på et eksisterende skip i 2024. Tidligere i år ble det også klart at EU Horizon støtter prosjektet med 9 millioner EURO.

Illustration of Wallenius Wilhelmsen ship concept Orcelle Wind

Leder av ekspertkomiteen, Paul-Christian Rieber, sier ekspertkomiteen håper prisen vil være en inspirasjon og motivasjon i det videre arbeidet med utviklingen av prosjektet.

- Skal vi lykkes med å utvikle en utslippsfri skipsfart trenger vi rederier som tar modige valg og tør å gå foran i å utvikle denne typen teknologi. Når mange næringer skal konkurrere om grønn energi vil vind uten tvil måtte være en del av energimiksen i fremtidens utslippsfrie skipsfart. Wallenius Wilhelmsen er et solid selskap, med store klimaambisjoner. Hvis de lykkes med dette prosjektet, vil det gi store ringvirkninger for hele næringen. Vi håper prisen kan bidra til å dytte Orcelle Wind enda litt nærmere målstreken, sier han.

Thor Heyerdahl jr. sier prisen er i tråd med hans fars ånd.

- Min far krysset alle de tre verdenshavene med forhistoriske farkoster, tømmerflåte og sivbåter, uten annen fremdriftshjelp enn den naturen ga ham med vind og strøm. Og det helt gratis og utslippsfritt, uten å sette spor etter seg! Han ville frydet seg over at Wallenius Wilhelmsens Orcelle Wind nå er tildelt prisen som bærer hans navn. Som hans sønn og havforsker vet jeg at han hadde gledet seg stort over dette.

Rederiforbundet er sekretariat for prisen som ble opprettet i 1999 av Thor Heyerdahl og Norges Rederiforbund. Prisen deles ut hvert andre år til kandidater fra den maritime næringen som bidrar til et bedre globalt miljø.  

Ekspertkomiteen 2023

  • Paul-Christian Rieber, tidligere president i Norges Rederiforbund og administrerende direktør i GC Rieber 
  • Thor Heyerdahl jr.  
  • Bo Cerup-Simonsen, CEO, Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping 
  • Guy Platten, generalsekretær for det internasjonale rederiforbundet International Chamber of Shipping (ICS) 
  • Kristin Halvorsen, administrerende direktør Cicero 
  • Tuva Flagstad-Andersen, regiondirektør DNV 
  • Sigurd Enge, fagsjef klima Bellona 
  • Sveinung Oftedal, fagdirektør Klima- og miljødepartementet