Vind i seilene for maritime yrkesfag

21.mars ble de nasjonale søkertallene for videregående opplæring offentliggjort. Fasiten viser at maritime utdanninger er i vinden, og at flere har fattet interesse for en maritim karriere.

Odd Andreas Rydningen er skipselektriker i AKOFS Offshore.

Odd Andreas Rydningen er skipselektriker i AKOFS Offshore og Maritim Karriere-ambassadør. 

I år har 1976 ungdommer i Norge søkt maritim utdanning. Sammenlignet med 2023, er det en økning på nesten ni prosent.

–  Dette er gode tall, og noe vi er veldig glade for å se. Maritim næring er i vekst og skal gjennom en stor omstilling i årene framover, og da trenger vi kloke hoder og dyktige hender, sier Karin Gjerløw Høidahl, seksjonsleder for kompetanse, rekruttering og utdanning i Norges Rederiforbund og ansvarlig for Maritim Karriere-kampanjen.

Økningen blant antall kvinner som søker seg inn i næringen er på 18 prosent sammenlignet med fjoråret. Fra 2022 har kvinnelige søkere økt med hele 46 prosent.

– Vi synes spesielt det er fint å se at kvinneandelen øker år for år. Dette er noe vi har jobbet målrettet med, for vi trenger både flere kvinner og mer mangfold i næringen, sier Høidahl.

Et hav av muligheter

Rederiforbundet og Maritimt Forum har sammen opprettet rekrutteringskampanjen Maritim Karriere hvor de er opptatt av å formidle at dette er en næring som passer for alle. Kampanjen henvender seg blant annet til ungdomsskoleelever som skal søke seg inn på videregående opplæring gjennom sosiale medier, med videoer og annet som beskriver arbeidshverdagen – både til sjøs og på land.

– Vi ønsker å vise fram at en maritim karriere gir mange spennende muligheter. Vi vet at rollemodeller inspirerer, derfor har vi i flere år hatt maritime ambassadører som formidler hvordan det er å jobbe på havet. Det er viktig for oss at det er unge, som allerede står i en maritim hverdag som forteller historiene, sier Høidahl. 

Til ungdommer som har valgt andre studieretninger, men som kjenner at det frister med et liv på havet, har Høidahl en oppfordring:

– Det er ikke for sent å velge en maritim karriere. Hvis du går på videregående, er det mulig å gjøre omvalg. Eller så er det mulig å søke seg inn på maritime studieretninger i høyere utdanning. Det er veldig mange muligheter for de som vil jobbe maritimt, sier Høidahl.

Nasjonale søkertall fra Utdanningsdirektoratet:

 

Fag

Søkertall 2024

Søkertall 2023

Søkertall 2022

TPMAR2 - Maritime fag

991

894

765

TPMOM3 - Motormannfaget +

TMSMK3 – Skipsmotormekanikerfaget

261

278

258

TPMTS3 – Matrosfaget

400

363

360

 

 

   

ELMEL3 - Maritim elektrikerfaget vg3 i skole

244

211

197

ELMEL4 - Maritim elektrikerfaget vg3 i bedrift

80

71

75

Totalt

1976

1817

1655