Utlysning av første norske havvindområder

-Vi er glade for at vi nå endelig er i gang og denne utlysningen markerer et nytt kapittel i norsk havvindhistorie, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg. Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland har lyst ut konkurransene om Utsira Nord og første fase av Sørlige Nordsjø II.

Terje Aasland og Jonas Gahr Støre utlyser de to første havvindområdene

Foto: NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre la vekt på at Norge har store muligheter innen havvind. Regjeringens mål er å bygge 30 000 megawatt frem til 2040. -De norske havområdene er fem ganger større enn våre landarealer, og det er mye vind langs kysten vår, sa statsministeren. Konkurransene vil ikke kun handle om pris, men skal også gi det beste tilbake til samfunnet. Norge har ligget etter sammenliknet med andre land, men det skal vi nå ta igjen, lovet Støre.

-Flere av Rederiforbundets medlemmer er allerede godt etablert innenfor havvindmarkedet i utlandet. I Europa har flere land satt seg langt høyere ambisjoner enn Norge når det gjelder havvind.  Det er derfor nødvendig å utvikle et hjemmemarked for å ytterligere sikre konkurransedyktig kompetanse og teknologiutvikling i den norske maritime klyngen.  Næringen er, og har vært, utålmodig og disse avklaringene fra regjeringen markerer viktige nye steg i den norske havvindhistorien, sier Solberg.  

Han påpeker også at det er positivt at regjeringen kommer med nye utlysninger i 2025. – Norge henger etter mange land i Europa, og vi har ikke mer enn tiden og veien.

Utsira Nord

Arealet Utsira Nord ligger utenfor kysten av Rogaland. Tre aktører skal tildeles områder med kapasitet på inntil 500 megawatt hver, med mulighet for utvidelse til 750.  Utsira Nord er et område for flytende havvind. Kriteriene er kvalitative der kostnader, gjennomføring og teknologisk innovasjon blir lagt vekt på. Vinnere av konkurransen vil på et senere tidspunkt få anledning til å delta i konkurranse om statsstøtte til prosjektene.

Sørlige Nordsjø II

Arealet Sørlige Nordsjø II ligger helt sør i Nordsjøen, nær grensen til Danmark. Området skal i praksis dekke forbruket til 460 000 husholdninger i ett år. Tildelingen vil skje i to steg. Først en prekvalifiseringsrunde som følges av en auksjon. Kriteriene gjennomføringsevne, bærekraft og positive lokale ringvirkninger vektlegges.

Differansekontrakter

 De store mulighetene for Norge finnes innenfor flytende havvind, men teknologien er relativt umoden. Rederiforbundet er glad for at regjeringen har lyttet til næringen i denne sammenhengen og etablerer tosidige differansekontrakter. Differansekontrakter vil være et sentralt virkemiddel i etableringsfasen innenfor flytende havvind i fremtiden.

Bekymret for aktørmangfoldet

Rederiforbundet er positive til at regjeringen har hatt en åpen og grundig dialog med næringen forut for utlysningene. – Vi skulle imidlertid ønsket at regjeringen hadde tilrettelagt for et større aktørmangfold, hvilket blant annet handler om finansieringskriterier, sier Solberg.